Llistat dels tallers

Cursos:    Etapes educatives:   

Blocs temàtics: Idioma:  
EDUCACIÓ EMOCIONAL
   
3. AUTOESTIM-ARTE: EL VALOR DE VALORAR-TE
4. CONOCIENDO A MATEA
5. TEJIÉNDONOS
6. VIATGE AL CENTRE DE MI MATEIX/A
7. LA MOTIVACIÓN PERDIDA Y DÓNDE ENCONTRARLA
8. LA ESCUCHA: ESA GRAN DESCONOCIDA
9. EN BUSCA DE MI ELEMENTO: SIGUIENDO LAS HUELLAS DE MI VOCACIÓN
10. EL RESPETO: UN VALOR EN EXTINCIÓN
11. ENTRENANDO UNA HABILIDAD EXTRAORDINARIA: LA ASERTIVIDAD
12. RAÍCES Y ALAS: SABER DE DÓNDE VENGO PARA PODER IR DONDE QUIERO LLEGAR
13. PROYECTO SENTIRSE: EDUCACIÓN EMOCIONAL - SENSITIVA - AFECTIVA
14. MOVIMIENTO EXPRESIVO Y SALUD: ME MUEVO CON LO QUE SIENTO
29. SILENCI PER ESCOLTAR-NOS
33. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS: "LA TRISTESA I L'ALEGRIA"
34. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS: "LA IRA I LA TRANQUIL·LITAT"
35. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS "LA POR I L'AMOR"
36. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS, A PRIMÀRIA: DE LA IRA A LA SERENITAT
37. MINDFULNESS A TRAVÉS DE LA MÚSICA
39. MINDFULNESS A L'AULA
61. LABERINTOS
66. SUEÑO DE DRAGONES
74. A TRAVÉS DELS SENTITS
83. ESTIMA'T :)
92. ENS CONEIXEM, A NOSALTRES MATEIXOS? AUTOCONEIXEMENT PER A JOVES
105. EL SELFIE - AUTORETRAT. EL QUE M'HA APORTAT LA FOTOGRAFIA. UNA EXPERIÈNCIA PERSONAL
115. TONTO QUIÉN NO LEA
116. HACER QUE MI VOZ SE OIGA O CÓMO HABLAR EN PÚBLICO SIN MIEDO
132. CONTACONTES ADOLESCENTS I ADULTS
133. CONTACONTES
134. CONTACONTES "NA CATERINA TÉ SON"
137. EXPRESS-ARTE
84. TALLERS DE IOGA PER INFANTS D'1 A 6 ANYS
85. TERÀPIA DEL RIURE PER A INFANTS I ADOLESCENTS
58. LA MÚSICA COM A JOC PER GENERAR DINÀMIQUES DE GRUP (I)
59. LA MÚSICA COM A JOC PER GENERAR DINÀMIQUES DE GRUP (II)
87. SILENCI, SO I SOROLL
88. EL FINIT I EL INFINIT
89. DANSA AL CARRER
104. FOTOGRAFIA EMOCIONAL
136. PETITS REPTES SOCIALS DE GRUP DES DE LA MÚSICA I EL MOVIMENT
SALUT
   
3. AUTOESTIM-ARTE: EL VALOR DE VALORAR-TE
4. CONOCIENDO A MATEA
5. TEJIÉNDONOS
6. VIATGE AL CENTRE DE MI MATEIX/A
7. LA MOTIVACIÓN PERDIDA Y DÓNDE ENCONTRARLA
8. LA ESCUCHA: ESA GRAN DESCONOCIDA
9. EN BUSCA DE MI ELEMENTO: SIGUIENDO LAS HUELLAS DE MI VOCACIÓN
10. EL RESPETO: UN VALOR EN EXTINCIÓN
11. ENTRENANDO UNA HABILIDAD EXTRAORDINARIA: LA ASERTIVIDAD
12. RAÍCES Y ALAS: SABER DE DÓNDE VENGO PARA PODER IR DONDE QUIERO LLEGAR
13. PROYECTO SENTIRSE: EDUCACIÓN EMOCIONAL - SENSITIVA - AFECTIVA
14. MOVIMIENTO EXPRESIVO Y SALUD: ME MUEVO CON LO QUE SIENTO
39. MINDFULNESS A L'AULA
74. A TRAVÉS DELS SENTITS
1. MANIOBRES BÀSIQUES PER SALVAR VIDES - SAMU 061 MENORCA
2. ACTUA CONTRA EL CÀNCER, ACTUA PER A LA TEVA SALUT
18. ART AROMÀTIC "PETIT PERFUMISTA"
28. ARRÒS DEL MÓN: ONIGIRI
38. SABONS DE GLICERINA I SALS DE BANY NATURALS
52. XERRADA / TALLER SOBRE DROGUES I LLEIS
54. QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ ASSISTIDA?
55. MENSTRUACIÓ, CANVIS DEL COS (FEMENÍ I MASCULÍ) I EMBARÀS
63. VIDA I SUPERVIVÈNCIA AL BOSC
73. DOLÇ COM LA MEL
84. TALLERS DE IOGA PER INFANTS D'1 A 6 ANYS
85. TERÀPIA DEL RIURE PER A INFANTS I ADOLESCENTS
93. SEXUALITAT I COMUNICACIÓ. MÉS ENLLÀ DE LA GENITALITAT I LA SALUT
127. DOS TOMÀTICS, DOS DESTINS. COM ENS ALIMENTAM
53. LES TIC: ÚS, ABÚS, ADDICCIÓ I MICROVIOLÈNCIA DE GÈNERE
EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I CREATIVITAT
   
64. ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL: OFICIOS MEDIEVALES
75. ART I NATURA A LA PREHISTÒRIA
46. AUDICIONS PEDAGÒGIQUES A L'ORGUE DE SANTA MARIA
62. URDIMBRE Y TRAMA: EL HILO DE LA VIDA
67. MUNDOS DE PAPEL
70. QUADERN D'UN ANTROPÒLEG
71. CARPINTERIA I VIDA AL BOSC
72. ACEBUCHE, ESPARTO Y JUNCO
76. JOCS I INSTRUMENTS DE LA NATURA
80. VIENTO DEL NORTE
45. EL REY Y LOS ELEFANTES
65. ARQUITECTURA ANIMAL
69. OCÉANO
77. ART DE LA TERRA
78. TALLER DE CUERO: A FLOR DE PIEL
13. PROYECTO SENTIRSE: EDUCACIÓN EMOCIONAL - SENSITIVA - AFECTIVA
14. MOVIMIENTO EXPRESIVO Y SALUD: ME MUEVO CON LO QUE SIENTO
33. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS: "LA TRISTESA I L'ALEGRIA"
34. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS: "LA IRA I LA TRANQUIL·LITAT"
35. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS "LA POR I L'AMOR"
61. LABERINTOS
66. SUEÑO DE DRAGONES
132. CONTACONTES ADOLESCENTS I ADULTS
133. CONTACONTES
134. CONTACONTES "NA CATERINA TÉ SON"
18. ART AROMÀTIC "PETIT PERFUMISTA"
38. SABONS DE GLICERINA I SALS DE BANY NATURALS
73. DOLÇ COM LA MEL
40. LA GUITARRA: EL MÓN EN SIS CORDES
58. LA MÚSICA COM A JOC PER GENERAR DINÀMIQUES DE GRUP (I)
59. LA MÚSICA COM A JOC PER GENERAR DINÀMIQUES DE GRUP (II)
81. TALLER DE MODELADO EN BARRO ESCULTURA
82. TALLER DE CERÁMICA RAKÚ
86. DANSA CREATIVA "AL GUST"
87. SILENCI, SO I SOROLL
88. EL FINIT I EL INFINIT
89. DANSA AL CARRER
90. MOVIMENT CONSCIENT, MOVIMENT AUTÈNTIC
95. RITME I MOVIMENT
96. ¡A BAILAR!
97. LA MÚSICA DEL CUERPO
98. FOLCLORE AFROCUBÀ
99. FUNKY FREE STYLE
100. DANSA TEATRE
101. ¡APRENDAMOS JUNTOS!
104. FOTOGRAFIA EMOCIONAL
135. TALLER DE CERÀMICA
136. PETITS REPTES SOCIALS DE GRUP DES DE LA MÚSICA I EL MOVIMENT
26. INICIACIÓ AL KANJI
94. DANSES I MÚSIQUES DE CUBA
CONEIX LA HISTÒRIA I EL PATRIMONI DE LA NOSTRA CIUTAT
   
19. ANY 1287: DOS GERMANS MALAVINGUTS I LA CONQUESTA DE MENORCA
20. TREPUCÓ: UNA VISITA A LA NOSTRA PREHISTÒRIA
21. DESCOBRIM L'ARQUEOLOGIA: EXCAVAM UNA NAVETA
22. LA MENORCA TALAIÒTICA: UNA INTRODUCCIÓ A LA NOSTRA PREHISTÒRIA
30. VISITA LA FORTALESA ISABEL II - LA DEFENSA DEL PORT DE MAÓ EN EL SEGLE XIX
31. FORTALESA ISABEL II - VICKERS 381mm. LA DEFENSA DEL PORT DE MAÓ AL S. XIX i XX
32. FORTALESA ISABEL II - GINKHANA - CONEIX LA MOLA A TRAVÉS DEL TREBALL EN EQUIP I ELS JOCS TRADICIONALS MENORQUINS
42. RECUPEREM SES TRADICIONS. RECUPEREM SES SINIES
47. JUGA, OBSERVA, CONEIX... EL TEU AJUNTAMENT !!!
64. ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL: OFICIOS MEDIEVALES
75. ART I NATURA A LA PREHISTÒRIA
46. AUDICIONS PEDAGÒGIQUES A L'ORGUE DE SANTA MARIA
103. RAP IMPROVISAT EN CATALÀ
89. DANSA AL CARRER
CULTURA
   
19. ANY 1287: DOS GERMANS MALAVINGUTS I LA CONQUESTA DE MENORCA
20. TREPUCÓ: UNA VISITA A LA NOSTRA PREHISTÒRIA
21. DESCOBRIM L'ARQUEOLOGIA: EXCAVAM UNA NAVETA
22. LA MENORCA TALAIÒTICA: UNA INTRODUCCIÓ A LA NOSTRA PREHISTÒRIA
30. VISITA LA FORTALESA ISABEL II - LA DEFENSA DEL PORT DE MAÓ EN EL SEGLE XIX
31. FORTALESA ISABEL II - VICKERS 381mm. LA DEFENSA DEL PORT DE MAÓ AL S. XIX i XX
32. FORTALESA ISABEL II - GINKHANA - CONEIX LA MOLA A TRAVÉS DEL TREBALL EN EQUIP I ELS JOCS TRADICIONALS MENORQUINS
47. JUGA, OBSERVA, CONEIX... EL TEU AJUNTAMENT !!!
64. ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL: OFICIOS MEDIEVALES
75. ART I NATURA A LA PREHISTÒRIA
46. AUDICIONS PEDAGÒGIQUES A L'ORGUE DE SANTA MARIA
62. URDIMBRE Y TRAMA: EL HILO DE LA VIDA
67. MUNDOS DE PAPEL
70. QUADERN D'UN ANTROPÒLEG
71. CARPINTERIA I VIDA AL BOSC
72. ACEBUCHE, ESPARTO Y JUNCO
76. JOCS I INSTRUMENTS DE LA NATURA
80. VIENTO DEL NORTE
103. RAP IMPROVISAT EN CATALÀ
23. L'ESQUELET HUMÀ: COM ÉS I COM CANVIA
61. LABERINTOS
133. CONTACONTES
134. CONTACONTES "NA CATERINA TÉ SON"
63. VIDA I SUPERVIVÈNCIA AL BOSC
89. DANSA AL CARRER
24. VALORS TRADICIONALS DEL SENEGAL A TRAVÉS DELS CONTES D'ANIMALS
25. EL MEU VIATGE CAP AQUÍ. UNA EXPERIÈNCIA MIGRATÒRIA EN PRIMERA PERSONA
26. INICIACIÓ AL KANJI
EDUCACIÓ PER AL MEDI AMBIENT
   
62. URDIMBRE Y TRAMA: EL HILO DE LA VIDA
67. MUNDOS DE PAPEL
71. CARPINTERIA I VIDA AL BOSC
72. ACEBUCHE, ESPARTO Y JUNCO
76. JOCS I INSTRUMENTS DE LA NATURA
80. VIENTO DEL NORTE
43. UNA MASCOTA ES UN AMIC O UN MEMBRE DE LA FAMILIA? CAMINANT CAP A L'ABANDONAMENT ZERO!!
45. EL REY Y LOS ELEFANTES
56. EN BOLET I EN CARAGOLÍ
57. ELS BOLETS DE MENORCA
65. ARQUITECTURA ANIMAL
68. MÓN MINÚSCUL
69. OCÉANO
77. ART DE LA TERRA
78. TALLER DE CUERO: A FLOR DE PIEL
106. CAIXES NIU
107. LES AUS
108. ELS VERTEBRATS
109. ELS INVERTEBRATS
117. CONEGUEM EL NOSTRE ENTORN
118. ANAM D'EXCURSIÓ
119. LES PLANTES A MENORCA
120. L'AIGUA ÉS VIDA; QUÈ EN SAPS?
121. EL REPTE DE L'AIGUA A MENORCA
122. PER NO PERDRE L'ENERGIA
124. CONEIX LES PLANTES DEL VOLTANT DE LA TEVA ESCOLA
125. NA BRESCA, UNA ABELLA
126. EN TAQUES, UN CALÀPET
63. VIDA I SUPERVIVÈNCIA AL BOSC
73. DOLÇ COM LA MEL
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA TRADICIONS DEL MÓN CONVIVÈNCIA
   
42. RECUPEREM SES TRADICIONS. RECUPEREM SES SINIES
71. CARPINTERIA I VIDA AL BOSC
76. JOCS I INSTRUMENTS DE LA NATURA
43. UNA MASCOTA ES UN AMIC O UN MEMBRE DE LA FAMILIA? CAMINANT CAP A L'ABANDONAMENT ZERO!!
45. EL REY Y LOS ELEFANTES
65. ARQUITECTURA ANIMAL
3. AUTOESTIM-ARTE: EL VALOR DE VALORAR-TE
4. CONOCIENDO A MATEA
5. TEJIÉNDONOS
6. VIATGE AL CENTRE DE MI MATEIX/A
7. LA MOTIVACIÓN PERDIDA Y DÓNDE ENCONTRARLA
8. LA ESCUCHA: ESA GRAN DESCONOCIDA
9. EN BUSCA DE MI ELEMENTO: SIGUIENDO LAS HUELLAS DE MI VOCACIÓN
10. EL RESPETO: UN VALOR EN EXTINCIÓN
11. ENTRENANDO UNA HABILIDAD EXTRAORDINARIA: LA ASERTIVIDAD
12. RAÍCES Y ALAS: SABER DE DÓNDE VENGO PARA PODER IR DONDE QUIERO LLEGAR
33. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS: "LA TRISTESA I L'ALEGRIA"
34. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS: "LA IRA I LA TRANQUIL·LITAT"
35. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS "LA POR I L'AMOR"
36. VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS, A PRIMÀRIA: DE LA IRA A LA SERENITAT
37. MINDFULNESS A TRAVÉS DE LA MÚSICA
66. SUEÑO DE DRAGONES
74. A TRAVÉS DELS SENTITS
132. CONTACONTES ADOLESCENTS I ADULTS
133. CONTACONTES
134. CONTACONTES "NA CATERINA TÉ SON"
63. VIDA I SUPERVIVÈNCIA AL BOSC
93. SEXUALITAT I COMUNICACIÓ. MÉS ENLLÀ DE LA GENITALITAT I LA SALUT
48. TALLER SOBRE PREVENCIÓ DE CONDUCTES DISCRIMINATÒRIES (odi i discriminació)
60. AIXÒ ERA I ERA... VOLS CONTINUAR TÚ?
91. DINÀMIQUES DE COHESIÓ
110. FRAGILITAT I DIGNITAT
111. AMB "ELS DEMÉS", SOM+: "COM EM PICA EL NAS!"
112. VOLS QUE CANVIÏ LA TEVA VIDA?
113. AUTISME, DISLÈXIA I ALTRES TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT
138. TOTHOM ES MOU! CONVIVÈNCIA, EMPATÍA I COHESIÓ
141. LGTBIQ+: CONÈIXER I VISIBILITZAR LA DIVERSITAT SEXUAL
58. LA MÚSICA COM A JOC PER GENERAR DINÀMIQUES DE GRUP (I)
59. LA MÚSICA COM A JOC PER GENERAR DINÀMIQUES DE GRUP (II)
101. ¡APRENDAMOS JUNTOS!
136. PETITS REPTES SOCIALS DE GRUP DES DE LA MÚSICA I EL MOVIMENT
24. VALORS TRADICIONALS DEL SENEGAL A TRAVÉS DELS CONTES D'ANIMALS
25. EL MEU VIATGE CAP AQUÍ. UNA EXPERIÈNCIA MIGRATÒRIA EN PRIMERA PERSONA
TICS EDUCACIÓ VIÀRIA RECURSOS
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments