Informació del taller


63 . SOMOS BOSQUE. TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA EN LA NATURALEZA 

 

Sessions: 1 sessió de 90 minuts
Lloc: A l'aula, al pati o a una zona verda propera al centre.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària
1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
P-5
Adults

Responsable/s

Beatriz Toro. Educadora social; esp. en desenvolupament sostenible. 

 

Descripció
"Som bosc" és una proposta educativa d'aprenentatge a la natura, dirigida a infants, joves i persones adultes. És un taller vivencial, l'objectiu principal del qual és VIURE I APRENDRE AMB LA NATURA.

Durant la sessió es realitzen activitats de:

- tecnologia primitiva
- permacultura
- oficis d'arrel
- tècniques de supervivència
- fabricació d'eines
- construcció de refugis

S'explora l'entorn, a través de la "senda de rastreig i empremtes", i es gaudeix jugant i superant nous reptes, mitjançant jocs sensorials i cooperatius.

A partir d'un acompanyament respectuós, basat en l'educació activa, es treballen transversalment diferents àrees d'aprenentatge: educació emocional, ciències ambientals, història, art, arqueologia experimental, llenguatge i literatura.

"Som bosc" ofereix un espai de joc i aprenentatge en connexió amb la natura, on l'alumnat descobreix noves habilitats i aprofundeix en la seva relació amb la natura, i on es genera confiança per continuar descobrint per si mateix.


Objectius
- Fomentar el interés por la observación y comprensión del entorno natural, como sistema vivo del que formamos parte

- Promover prácticas de desarrollo sostenible

- Fomentar el interés y la curiosidad desde diferentes áreas de aprendizaje

- Explorar nuestra creatividad, creando con nuestras propias manos, a partir de materiales orgánicos

- Desplegar nuevas habilidades

- Potenciar la confianza en uno/a mismo/a

- Ofrecer un espacio cuidado y seguro de juego, convivencia, cooperación y superación de nuevos retos

- Estimular y explorar los sentidos

- Desarrollar habilidades prácticas de resolución de conflictos y trabajo en equipo

- Fomentar la responsabilidad personal y el respeto por los demás

- Mejorar la actividad física, la salud y el bienestar


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

CONSULTAU CALENDARI DE DISPONIBILITAT A "JUNTO A LA HOGUERA": juntoalahoguera.info@gmail.com

El taller es pot realitzar a l'aula, al pati o a una zona verda prop de l'escola.

 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments