Informació del taller


330 . EL IOGA DINS L'AULA D'INFANTIL 

 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P-2
P-3
P-4
P-5

Responsable/s

Raquel Morón, Associació Blanca Papaona 

 

Descripció
Ajudar a millorar:
- L’Escolta, la paciència i la flexibilitat dels infants.
- El desenvolupament funcional, motriu, cognitiu, neurològic, socioafectiu i emocional.
- La confiança i la seguretat afectiva entre l’adult i els infants.
- L'autoestima personal dels infants.
- La consciència corporal respectant les necessitats dels infants.
Ajudar a afavorir la comunicació i expressió de:
- Les emocions dels infants.
- Del cos físic a través de l'exploració del mateix per arribar a la seva descoberta.
- Arribar a la calma des de l'abordatge corporal.
- Conquesta de l'autonomia personal.
Aprendre a conviure en l’aula:
- Dins un espai d’amor i comprensió, d'acompanyament amb cura, llibertat i respecte cap als infants i el seu aprenentatge.
- Amb un temps de calma i relaxació.


Objectius
Haver-hi contribuït a generar ambient de calma en l'aula i haver deixat una llavor en forma de recursos pedagògics per assolir la quietud pel que fa a la mestra i al grup aula perquè li puguin donar una continuïtat a aquesta activitat.
Haver obert una porteta cap el món interior i la descoberta del mateix a través del cos i el seu abordatge per aprendre a conèixer a si mateixos.
Que puguin haver assolit la seva conquesta d’autonomia personal a través de lo lúdic amb el ioga.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

De març a juny.


Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments