Eixos temàtics

Els tallers estan agrupats d’acord amb tres eixos temàtics:
 
 • Connecta't a tu mateix
  Aquí trobarem activitats pensades per ajudar infants i joves a aprofundir en el seu món emocional, a cuidar-se, a expressar el seu món interior, etc.

  Tallers de:
  • Educació emocional
  • Salut
  • Expressió artística i creativitat

 • Coneix el teu entorn i la teva ciutat
  En aquest bloc temàtic hem agrupat activitats orientades a aprofundir en els continguts treballats a l'aula sobre els aspectes vivencial i lúdic.

  Tallers de:
  • Coneix la història i el patrimoni de la nostra ciutat
  • Educació per al medi ambient
  • Cultura
  • Divulgació científica

 • Relaciona't amb el món
  És el bloc temàtic on trobarem activitats creades per reflexionar sobre el món en què vivim, els valors que desenvolupam, els hàbits, l’ús de l'espai comunitari i de convivència...

  Tallers de:
  • Tradicions del món
  • Convivència
  • Participació
  • Educació viària
  • Les TIC 

 

 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments