Informació del taller


301 . SEXUALITAT I COS  

 

Sessions: 2 sessions de 120 minuts cada una
Lloc: aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è de primària
6è de primària
Aula UEECO de primària

Responsable/s

Filosa Associació  

 

Descripció
En aquest taller oferim un espai de confiança i de lliure expressió per tal de reflexionar sobre el cos i la sexualitat. Apropar l’autoconeixement des de la diversitat, el desig i el plaer.

Objectius
- Ampliar la mirada envers el concepte de sexualitat.
- Que tinguin informació entorn la diversitat en les corporalitats i en els possibles canvis corporals que es viuen durant la infància i l'adolescència, eliminant els tabús entorn els genitals.
- Haver tingut l’experiència de percebre el cos com a mapa de sensacions, desgenitalitzant les relacions sexuals.
- Que tinguin eines per a comunicar els propis límits, com una forma de prevenció de violències.
- Que tinguin informació sobre el coneixement del cicle menstrual.
- Que hagin pogut resoldre dubtes, tot generant un espai per parlar-ne obertament.Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector, altaveus i connexió a internet


Observacions
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments