Informació del taller


143 . CAVALLETS ECOLÒGICS 

 

Sessions:
Lloc: Al centre escolar o lloc elegit
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5

Responsable/s

Enrique Guillén Sánchez . www.ecotiovivo.com

 

Descripció
Es tracta d'un carrusel que ofereix una alternativa d'oci infantil i familiar.
Una atracció ecològica on el moviment neix d'utilitzar energies respectuoses amb el medi ambient, ja que l'enginy gira a partir de l'impuls generat pel pedaleig d'una bicicleta que, mitjançant engranatges, permet el sistema de rotació.
Perquè el carrusel es mogui, és necessària la participació de les famílies, professorat, alumnat...
Convidam les famílies a un espai divertit, innovant en l'oferta d'entreteniment local i promovent una conducta respectuosa amb la natura.
Aquest carrusel, que manté similitud amb el tradicional, compta amb una estètica circense, decorada amb motius afins al lloc, i mostra un producte autèntic, que recorda el patrimoni cultural de les Illes a partir d'una decoració pròpia i fantasiosa.
La versatilitat d'aquesta atracció permet variar la decoració, adaptar-la i enriquir-la per a la promoció d'esdeveniments puntuals.


Objectius
Dinamitzar les festes dels centres escolars, alhora que es promou una activitat respectuosa amb el medi ambient i es fomenta l'oci compartit.

Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
El material l'aporta la persona responsable del taller 


Observacions

S'acceptaran les sol·licituds per ordre d'entrada

Es confirmarà l'activitat amb dues setmanes d'antelacióMaó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments