Informació del taller


53 . LES TIC: ÚS, ABÚS, ADDICCIÓ I MICROVIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc: Aula del entre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è de primària
1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO

Responsable/s

Maribel Portella Policia tutora. Ajuntament de Maó

 

Descripció
Taller destinat a fer consciència del recorregut que pot conduir la persona a desenvolupar una addicció a la tecnologia; detectar els símptomes de la microviolència de gènere en una relació.

Objectius
- Promoure un ús responsable de les TIC

- Prevenció de conductes de risc

- Instruir el jovent perquè pugui tenir eines per reaccionar en cas de trobar-se en una situació de risc; posar en el seu coneixement els recursos dels quals disposen i ensenyar-los que la seva millor opció és posar-ho immediatament en coneixement de pares, mares, familiars, professorat o Policia

- Orientar-los perquè tenguin els recursos suficients per no caure en paranys


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments