Informació del taller


49 . INTERNET SEGURA I XARXES SOCIALS PER A L'ALUMNAT 

 

Sessions: 1 sessió d'1 hora
Lloc: Aula del grup
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è de primària
6è de primària
1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2

Responsable/s

Maribel Portella Policia tutora. Ajuntament de Maó

 

Descripció
Donar a conèixer les xarxes socials al grup de classe, així com saber quins són els riscos de la seva utilització, i promoure un ús responsable de les TIC.

No es tracta de demonitzar, ni de prohibir al jovent que empri aquestes eines.

La societat actual viu immersa en les noves tecnologies, les quals s’actualitzen constantment. Per tant, no podem viure d’esquena a aquesta realitat, en la qual les noves generacions són natives.


Objectius
- La prevenció de conductes de risc entre menors, per tal d’evitar-los situacions indesitjables; els perills de navegar per Internet, avantatges i desavantatges; i funcionament de les xarxes socials.

- Oferir-los consells bàsics, i facilitar-los eines i recursos per reaccionar davant una situació de risc i que es puguin autoprotegir.

- Orientar-los per promoure que disposin de recursos suficients per no caure en paranys.

- Fer reflexió amb el jovent que, davant qualsevol situació que els pugui perjudicar, la seva millor opció és posar-ho immediatament en coneixement de pares, mares, familiars, professorat o Policia.

- L’educació i la prevenció com a millors escuts davant qualsevol situació adversa.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments