Informació del taller


181 . EXPRESSIÓ CORPORAL, CONSCIÈNCIA I TRANSFORMACIÓ!  

 

Sessions: 2 sessions de 60 minuts cada una
Lloc: Gimnàs, sala de psicomotricitat o aula espaiosa
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

FP Bàsica
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Persones Adultes

Responsable/s

Marta Robles, artista i terapeuta 

 

Descripció
Aquest taller utilitza com a vehicle el cos --i la consciència corporal-- per incentivar l’experimentació artística.

Una oportunitat per connectar amb el nostre cos i amb tot allò que succeeix en el nostre moment present: aprofitarem els estímuls externs i/o interns per prendre consciència i experimentar artísticament.

El moviment creatiu, l’escolta corporal i l’estimulació dels sentits són, sens dubte, el motor de fons d’aquesta sessió. Al mateix temps, fomentam, amb cada proposta, una actitud amable i de respecte cap a un mateix/a i cap a les altres persones.


Objectius
- Promoure una actitud de respecte, amabilitat i alegria cap a un mateix/a i cap a les altres persones; i contribuir a la cohesió grupal

- Fomentar el benestar mitjançant el moviment i l’expressió corporal

- Impulsar l’experimentació artística mitjançant el moviment creatiu


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Equip de música


Observacions

Aquest taller es pot fer durant el segon i tercer trimestre.


Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments