Informació del taller


19 . EMPATIA VS. ASSETJAMENT ESCOLAR (BULLYING) 

 

Sessions: Dues sessions de 60 minuts
Lloc: A l'aula o sala polivalent
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2

Responsable/s

Vanesa Ribero, actriu 

 

Descripció
Les tècniques teatrals serveixen, sobretot, per escoltar a dins i a fora nostre; escoltar ens permet comprendre; i comprendre ens ajuda a transformar i actuar. Ofereixen un canal de reflexió per generar una consciència col·lectiva, produint canvis en actituds individuals i grupals, a través d'una proposta de sensacions i consciència.

A través de tècniques teatrals, com el Teatre de l’Oprimit, volem fer partícip el grup destinatari d'una proposta de sensacions i consciència, perquè puguin entendre i identificar les dinàmiques que es donen en situacions d'assetjament escolar i prevenir la violència i l'exclusió social de les persones que la pateixen.

En aquest taller es donen eines per poder identificar violències “normalitzades” i per denunciar i tractar, de manera crítica, aquestes situacions, a través del diàleg, la reflexió grupal i l'empatia.


Objectius
- Identificar i compartir sentiments i emocions

- Fomentar la confiança i l'autoestima a través del joc

- Desenvolupar la comunicació assertiva i l'escolta activa

- Promoure l'empatia a través de l'escolta amb el grup

- Sensibilitzar sobre la diversitat humana i la riquesa de les individualitats

- Fomentar la creativitat i l'apropament a les arts escèniques com a eina de creixement personal i grupal

- Promoure la inclusió i la cohesió, a través de la experiència compartida


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Sala àmplia que permeti llibertat de moviments. 


Observacions
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments