Informació del taller


41 . DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE 

 

Sessions: 2 sessions d'1 h cada sessió
Lloc: A l'aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Adults

Responsable/s

Filosa Associació  

 

Descripció
Aquest taller pretén treballar al voltant de la diversitat afectiva, sexual i de gènere que existeix en la societat, posant especial èmfasi en la importància del respecte cap a totes les formes d’expressió i del valor de la diversitat.

Es promourà un clima càlid, segur, de confiança, de lliure expressió, per tal de generar debat sobre identitat, mites i estereotips, qüestions que formen part del dia a dia de l’alumnat. Reflexionarem sobre la construcció social de la sexualitat i de la norma social, que tenen com a eixos principals la presumpció de l'heterosexualitat i la discriminació de la dona.

S’utilitzaran dinàmiques centrades en les aportacions de l’alumnat, a partir de la feina feta i de l’edat madurativa del grup.

En la segona part dels tallers de diversitat --i ja tenint una base sobre la temàtica--, debatrem sobre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques que formen part del dia a dia.

Durant aquest taller demanarem a l’alumnat que trobi possibles respostes i eines d’actuació en situacions quotidianes, a partir de dinàmiques participatives pensades per dur-se a terme en petits grups.Objectius
- Reconèixer les diferents sexualitats, identitats de gènere, expressions de gènere i orientacions del desig
- Entendre la diversitat com un valor positiu, qüestionant-ne els mites i desmuntant tabús al voltant de la diversitat
- Prevenir l’assetjament escolar LGBTQ-fòbic
- Fomentar la reflexió, fer aflorar els mateixos prejudicis, estereotips i mites en relació amb la diversitat, per treballar-los.
- Incentivar el debat i trobar eines d’actuació.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
projector  
altaveu 
connexió internet 


Observacions

En cas de necessitat, aquest taller es podria realitzar en línia


Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments