Informació del taller


55 . SEXUALITATS SENSE TABÚS 

 

Sessions: 2 sessions d'1 h cada sessió
Lloc: a l'aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Persones Adultes

Responsable/s

Filosa Associació  

 

Descripció
En aquest taller treballarem la sexualitat sense tabús i des d’una perspectiva feminista, de drets humans i diversitat.

Es promourà un clima càlid, segur, de confiança, de lliure expressió d’emocions i sentiments, per tal de generar debat entre l’alumnat. Ho farem a través de la teoria, utilitzant una metodologia dinàmica i participativa, potenciant actituds positives i responsables vers la sexualitat.

S’utilitzaran dinàmiques centrades en les aportacions de l’alumnat, com la pluja d’idees o els debats, així com moments en què es treballarà en petits grups. També s’utilitzaran materials audiovisuals per apropar-nos a la temàtica.

Durant la segona sessió se seguiran treballant aquests aspectes, partint de les preguntes anònimes que prèviament hagin sorgit del grup.


Objectius
- Conèixer un concepte de sexualitat integral, des d’una perspectiva bio-psico-social

- Debatre i reflexionar sobre mites i falses creences en relació amb la sexualitat

- Resoldre dubtes de l’alumnat, generant un espai per parlar-ne obertament


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
projector 
altaveus 
connexió internet 


Observacions

En cas de necessitat, aquest taller es podria realitzar en línia


Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments