Informació del taller


128 . TEATRE I DIVERSITAT CULTURAL 

 

Sessions: 2 sessions de 60 min
Lloc: Sala àmplia
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO de secundària

Responsable/s

Vanesa Ribero, actriu 

 

Descripció
El Teatre Social és un lloc de trobada, un llenguatge i una eina educativa que posa el focus en el procés més que en el resultat final. Es caracteritza per apropar l’aprenentatge a través del joc i donar veu a les mateixes persones participants, ens ajuda a tenir un major coneixement sobre nosaltres mateixos/es i els nostres companys i companyes, i sobre les diferents realitats socials.

A través de tècniques teatrals com el teatre de l’oprimit, volem sensibilitzar i promoure el diàleg intercultural, perquè l'alumnat reconeguin les riqueses en la multiculturalitat, les puguin identificar, donar-los valor, aprendre'n i sumar-les a la seva visió d’una societat global i multicultural.

Avui dia conviuen a les illes Balears 222.000 immigrants, segons l’IBESTAT; per açò, la multiculturalitat es va convertint en un dels fils que formen la xerxa de relacions que es generen diàriament als colegis i instituts.

Aquest taller ens ajuda a entendre la interculturalitat des de les mateixes persones participants, donant-li el valor que mereix i recordant el llegat històric i l’herència de totes les diferents cultures que han passat durant la història per l'illa de Menorca.


Objectius
- Sensibilitzar sobre la diversitat humana i la riquesa de les diversas individualitats
- Desenvolupar l’empatia a través de l’escolta amb el grup
- Propiciar l'educació en valors, el desenvolupament de competències emocionals i ciutadanes, el coneixement i la valoració de la diversitat cultural
- Promoure la inclusió i la cohesió social, a través de l'experiència compartida en l'expressió i representació de les manifestacions artístiques
- Reflexionar sobre les actituds individuals i grupals cap a la diversitat dins de l'aula
- Promoure que l'alumnat identifiqui possibles conflictes o oportunitats en el seu entorn, per promoure una convivència intercultural
- Proveir d'eines l'alumnat perquè pugui afrontar els conflictes i/o potenciar les oportunitats que per si mateixos/es detecten


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Sala ample per les dinàmiques grupals. 


Observacions

Creiem important ressaltar que les facilitadores d'aquest taller som migrants (dones d'una altra cultura i continent, netes de migrants) i residents a Menorca, la qual cosa enriqueix la proposta.Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments