Informació del taller


130 . TÈCNIQUES TEATRALS PER ABORDAR LA PROBLEMÀTICA MEDIAMBIENTAL A MENORCA 

 

Sessions: Dues sessions de 60 min
Lloc: A l'aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària
1r ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2

Responsable/s

Vanesa Ribero, actriu 

 

Descripció
Entenent que l'acció mou al pensament i el pensament mou a l'acció, proposam generar, a través de tècniques del teatre de les persones oprimides, un espai obert en què l'alumnat pugui prendre contacte amb les problemàtiques mediambientals que impacten Menorca, d'una forma lúdica i corporal.

Cercam que les tècniques teatrals possibilitin que l'alumnat experimenti, d'una manera més pròxima i personal, l'impacte dels desafiaments mediambientals que ens travessen com a habitants d'aquesta illa; i, grupalment, assajar possibles transformacions positives, de les quals es puguin apropiar.

Pensam que l'enfocament pedagògic de l'educació popular ens permet treballar en la construcció d'un pensament crític, elaborat de manera grupal i horitzontal, que multipliqui en cada persona la potencialitat d'identificar-se amb la defensa i protecció del medi ambient.

Consideram que el fet que l'alumnat es troba en un rang d’edat crucial és de vital importància per acostar-li eines que expandeixin el ventall de possibilitats per a la presa de consciència entorn de les problemàtiques mediambientals, d'una manera vivencial i experimental.

Les tècniques teatrals serveixen, sobretot, per escoltar dins i fora nostre; escoltar ens permet comprendre i comprendre ens ajuda a transformar i actuar. Ofereixen un canal de reflexió sobre diferents temàtiques d'opressió i generen una consciència col·lectiva sobre les possibilitats de canvi a través de l'art.


Objectius
- Fomentar la creativitat i l’apropament a les arts escèniques com a eina de creixement personal i grupal
- Oferir eines per visibilitzar i posar consciència en actituds negatives pròpies i grupals que afecten al entorno
- Sensibilitzar sobre la diversitat humana i la riquesa de les individualitats desenvolupant un pensament crític
- Aportar eines perquè puguin identificar les, denunciar-les i tractar-les de manera crítica a través de l'empatia i la identificació amb el medi ambient
- Conscienciar a l'alumnat per a desnaturalitzar les diferents formis d'impacte negatiu i actituds nocives cap al medi ambient promovent el dialogo grupal per a reconèixer-les
- Posar en valor la riquesa que aporta el nostre entorn natural a la nostra forma de vida així com les possibilitats que tenen les i els joves per a contribuir a revertir la situació
- Identificar i compartir sentiments i pensaments cap al que passa en el nostre territori
- Fomentar la confiança i l’autoestima grupal a través de jocs escènics
- Desenvolupar l’empatia a través de l’escorta amb el grup
- Capacitar per donar veu i denunciar accions que impacten negativament al medi ambient i en últim terme a un/a mateix/a


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Sala àmplia per a les dinàmiques grupals 


Observacions
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments