Informació del taller


101 . APRENGUEM JUNTS! 

 

Sessions: Sessió d'1 hora
Lloc: Espai ampli
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P-2
P-3
P-4
P-5

Responsable/s

Doryan SuárezBallarina professional d'origen cubà, amb experiència docent. 

 

Descripció
És un taller de dansa en família on es crea un espai per al joc en moviment.Es tracta de crear nexes no verbals, compartir formes d'una visió més profunda del joc creatiu. Per als nadons encara és prest perquè s'adonin de les pautes, però sí que reben la sensibilitat de la música i del moviment, i el lligam tan mportant que mantenen amb la seva família (acompanyant al taller).

El contingut varia en funció del ritme de l'aula o classe i les necessitats que van sorgint, així com en funció de l'aparició d'aspectes interessants en els quals aprofundir.

Dinàmica de grup: sobretot a l'inici, hi haurà exercicis de dinàmica de grups, per crear l'ambient que interessa. En aquests primers exercicis, s'involucraran infants i persones adultes, per igual, per crear una sensació d'un sol equip i evitar que es produesqui cap tipus de separació.

Improvisació: S'utilitzarà la improvisació en diferents exercicis, per crear històries ballades i perquè tenguin l'oportunitat de veure's els uns als altres com a forma de perdre pors i superar la vulnerabilitat.

- Manipulacions: Es treballaran les manipulacions, per tancar la jornada.
- Coreografia: A més, es realitzaran frases coreogràfiques, amb la tècnica del "pas a dos" i del "contact", per crear duos
- Contemplació: També s'empraran altres exercicis (imitació, observació, interpretació...), en els quals els infants puguin observar còmodament les persones adultes, i viceversa, amb la intenció d'apropar-los a la comprensió de com i des d'on es mou l'altre/a
- Confiança: Es realitzaran activitats que impliquin la confiança en l'altre/a per realitzar-se amb èxit
- Reflexió: Finalment, es farà un cercle final, deixant que l'alumnat expressi idees, pensaments, sensacions... Es farà servir aquest cercle per relaxar la cara, fent exercicis facials i uns últims estiraments de comiat


Objectius
Aquest taller està pensat per gaudir amb infants i progenitors, enfortir vincles de manera creativa, gaudir de la dansa i del moviment d'una manera lúdica, donant eines de diversió per endur-se a casa.

Es tracta de compartir temps, sensacions, experiències; i fer-ho des del respecte de l'escolta, més enllà de les catalogacions persona adulta-infant.

Crear, comprendre, activar, escoltar, reaccionar, complementar i, sobretot, descobrir.

Objectius generals

• "Desmitificar" les figures i crear un ambient relaxat
• Aprofundir en el coneixement de l'altre/a des de la diversió
• Utilitzar el cos com a mecanisme d'acostament a l'altre/a
• Arribar junts a estats anímics concrets: alegria, concentració, etc.
• Potenciar una connexió amb la música des de la pròpia individualitat
• Ser conscients de la importància de conèixer i utilitzar el cos
• Augmentar la confiança


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

El taller es pot fer durant el 2n i el 3r trimestres.

És necessari disposar d'un equip de música.Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments