Informació del taller


50 . TALLER SHARE 

 

Sessions: Sessió d'1 hora
Lloc: Aula del grup
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2

Responsable/s

Maribel Portella Policia tutora. Ajuntament de Maó

 

Descripció
Taller adreçat a adolescents o adults que consisteix en visualitzar un vídeo i reflexionar en grup posteriorment les conductes que apareixen.

Els conceptes claus són: la responsabilitat penal, la pressió de grup, l’empatia, l’autoestima, l’autoprotecció, la comunicació en situacions de risc, conductes de risc de les xarxes socials (concretament el sexting).


Objectius
- Identificar el risc de les diferents conductes dels personatges del vídeo.

- Reflexionar sobre les conseqüències penals i socials dels actes dels personatges.

- Valorar les actituds de seguretat que cal prendre de forma preventiva.

- Incorporar aquestes conductes segures a l’hora d’utilitzar la seva imatge a Internet.

- Adquirir la responsabilitat que comporta l’ús de les xarxes socials.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments