Informació del taller


87 . SILENCI, SO I SOROLL 

 

Sessions: Sessió d'1 hora
Lloc: Sala de psicomotricitat o gimnàs
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària
1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2

Responsable/s

Ana Royo Sanvisén , dance artist 

 

Descripció
Taller de moviment.

Què passa quant totes les notes estan aferrades? Quins sons té el meu moviment?

Què és el silenci?... I la pausa de moviment?

Jugant amb aquests conceptes, l'alumne/a serà, a la vegada, músic/a i ballarí/ina.

Experimentarem, amb el cos i amb el grup, la influència i la relació entre la música, els sons, la natura... la veu, el soroll, el ritme i el caos.


Objectius
- Conèixer el seu propi cos i el de les altres persones, les seves possibilitats d'acció; i aprendre a respectar les diferències

- Relacionar-se amb les altres persones i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la creació col·lectiva

- Desenvolupar habilitats comunicatives, utilitzant diferents llenguatges i formes d'expressió

- Iniciar-se en el coneixement del moviment, el gest i el ritme

- Desenvolupar i apreciar diferents formes d'expressió, tot potenciant la seva sensibilitat estètica i la seva creativitat


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments