Informació del taller


2 . ACTUA CONTRA EL CÀNCER, ACTUA PER A LA TEVA SALUT 

 

Sessions: 1 o 2 sessions, en funció de si es volen treballar 2 tipus de prevenció
Lloc: aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è de primària
6è de primària
1r d'ESO
2n d'ESO

Responsable/s

Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) - prevencióBeatriz Martinez, treballadora social 

 

Descripció
Taller participatiu sobre educació per a la salut que pretén donar a conèixer els diferents tipus de prevenció per reduir el risc de patir càncer, tot fomentant el paper actiu de cada individu.

L'alumnat reforçarà i interioritzarà els conceptes presentats, participant (en grups) en un concurs tipus joc de preguntes i respostes (“quiz”) i mitjançant jocs cooperatius.

Per portar-lo a terme, s’utilitzaran presentacions audiovisuals i eines de gamificació, i es fomentaran el debat i l’actitud crítica.

En primer lloc, es farà una introducció i s’explicarà la finalitat de la sessió. Tot seguit es presentarà el mòdul 1, ”Què és el càncer?”, i es farà un joc de preguntes i respostes (“quiz”) sobre aquest mòdul.

A continuació es treballarà el mòdul 2, elegit prèviament amb el/la docent, seguint la mateixa dinàmica. Aquest mòdul se centrarà en qualcun dels aspectes fonamentals a tenir en compte en referència als hàbits de vida i comportaments de risc per desenvolupar la malaltia: tabac, alcohol i alimentació.

Es tancarà la sessió amb unes conclusions finals.


Objectius
- L’objectiu principal que es pretén amb aquest taller és conscienciar l’alumnat sobre la importància de cuidar la salut i portar a terme hàbits de vida saludables, que contribueixin a prevenir l’aparició de càncer i altres tipus de malalties.

Els objectius específics que es pretenen en cada mòdul són els següents:

Mòdul sobre càncer:

- Clarificar la concepció de càncer com a malaltia
- Modificar la concepció social del càncer, oferint una perspectiva realista de la malaltia, eliminant idees errònies i dramatisme
- Informar sobre els comportaments que ajudarien a prevenir un 40% dels càncers

Mòdul sobre tabac:

- Conèixer la toxicitat dels components del fum del tabac
- Conèixer els efectes del consum a curt i llarg termini
- Comprendre el tabaquisme com una dependència
- Desenvolupar una actitud crítica cap al consum
- Reflexionar sobre la influència del grup d’iguals com a variable important en la iniciació en el consum.
- Reflexionar sobre el fumador/a passiu/iva

Mòdul sobre alcohol:

- Comprendre els conceptes d’ús i abús
- Conèixer els efectes del consum a curt i llarg termini
- Comprendre l’abús continuat del consum com una dependència
- Desenvolupar una actitud crítica cap al consum
- Reflexionar sobre la pressió grupal en el consum d’alcohol

Mòdul sobre alimentació:

- Conèixer com els hàbits alimentaris adequats incideixen en l’estat general de salut
- Aprendre les bases de la composició dels aliments
- Fiançar l’ús i eliminar l’abús de diferents components de la dieta
- Generar una actitud positiva cap a una dieta equilibrada


Continguts
Conceptes: - Valorar amb esperit crític: costums, hàbits de consum, etc.

- Coneixement de la malaltia i hàbits de vida no saludable, desmitificant idees preconcebudes.

- Promoure la salut com un valor fonamental.

- Estimular l'adquisició d'actituds i hàbits de conducta saludables.

- Eliminar o reduir al màxim aquells comportaments que comporten un risc per a la salut.

- Treballar l'educació per a la salut des d'una perspectiva lúdica, dinàmica, personal i col·lectiva.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: PROPOSTA DE FEINA PRÈVIA A TREBALLAR A L'AULA:

Elecció, amb el professorat i l'alumnat, del mòdul o mòduls a treballar:

a) Mòdul sobre càncer i un mòdul sobre prevenció, elegit amb el/la docent.

b) Si es volen treballar tots els tipus de prevenció, es realitzaria en dues sessions (Primera sessió: mòduls sobre càncer i tabac. Segona sessió: mòduls sobre alcohol i alimentació).

Durant: ITINERARI DE LA SESSIÓ/NS:

En primer lloc, es farà una introducció i s'explicarà la finalitat de la sessió.

Tot seguit es presentarà el mòdul 1 "Què és el càncer?" i es farà un joc de preguntes i respostes ("quiz") sobre aquest mòdul.

A continuació, es traballarà el mòdul 2, elegit prèviament amb el/la docent, seguint la mateixa dinàmica.
Aquest mòdul se centrarà en algun dels aspectes fonamentals a tenir en compte en referència als hàbits de vida i comportaments de risc per desenvolupar la malaltia: tabac, alcohol i alimentació.

Es tancarà la sessió amb unes conclusions finals.

Després: PROPOSTA DE FEINA POSTERIOR A TREBALLAR A L'AULA:

Conclusions finals.

Qüestionari: Què he après i què m'agradaria seguir treballant?


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Presentació interactiva 
APP de gamificació 
 Accés a internet
 Projector


Observacions

- Es podrà dur a terme el mes de novembre i entre gener i maig, en horari de 9.00 a 13.00 h

- La durada del taller és d’una sessió d’una hora (mòdul sobre càncer i un mòdul sobre prevenció elegit amb el/la docent)

- Si es volen treballar tots els tipus de prevenció, es realitzaria en dues sessions (primera sessió: mòduls sobre càncer i tabac; segona sessió: mòduls sobre alcohol i alimentació)

- Hi ha la possibilitat de plantejar realitzar el taller en línia, en cas que sigui necessari i a causa de l’adopció de mesures sanitàries en relació a prevenció de la Covid-19Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments