Informació del taller


104 . FOTOGRAFIA EMOCIONAL 

 

Sessions: 2 sessions de40 minuts cadascuna a elegir per el centre
Lloc: Aula del centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

FP Básica
1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària
1r ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
P-3
P-4
P-5
Adults

Responsable/s

Ana CapóFotògrafa.  

 

Descripció
- S'utilitzarà la fotografia com un instrument d’expressió i comunicació, especialment amb aquelles persones que presenten major dificultad d’expressió verbal. L’objectiu principal és que la realització d’aquestes activitats permeti que les persones es puguin expressar amb major facilitat i de manera segura, tant de forma interna com externa. Es farà miitjançant dinàmiques, de la pròpia imatge personal i del grup-classe.

- Es pot treballar de diferents maneres: amb imatges que aporta la tallerista o amb retalls de diaris i revistes. O bé realitzant tallers fotogràfics amb els mòbils del mateix alumnat, sempre que açò estigui permès. La tercera opció seria amb una càmera instantània, que també aporta la tallerista. En aquest últim cas, el que sí hauria d'aportar el grup-classe serien els recanvis de paper per a la instantània mini 8 (un paper per alumne; els paquets són de 10 unitats).

- S'utilizarà aquest mitjà de comunicació, que no és el verbal, com a mitjà d'expressió. Es treballarà la identitat personal, es desenvoluparà la imaginació, es fomentaran les habilitats socials, mitjançant el treball en grup i la cooperació, l'acceptació d'un/a mateix/a i de la resta de persones, l'estimar-se.

- La fotografia, en definitiva, és un mirall de cadascú de nosaltres.

- Cada any i amb cada grup es realitzen activitats diferents, en funció de si és la primera vegada que es realitza el taller o de si aquest es vol repetir. Les activitats canviaran dins una mateixa línia, que doni continuïtat a l'activitat que es va realitzar durant el curs anterior.

- La tallerista es posa d'acord amb cada monitor/a del grup-classe, en funció del que es vulgui treballar.


Objectius
L’objectiu principal és la realització d’activitats que facilitin que les persones es puguin expressar amb una major facilitat i d’una forma segura, tant internament com externament.

Objectius generals:

• Utilitzar un altre mitjà de comunicació que no sigui el verbal com a mitjà d’expressió
• Treballar la identitat personal
• Desenvolupar la imaginació i la creativitat
• Fomentar les habilitats socials mitjançant el treball en grup i la cooperació

Objectius específics:

- Utilitzar la fotografia, en general, com a eina terapèutica amb persones que tenguin poques capacitats comunicatives i cognitives, afavorint un altre mitjà de comunicació que no sigui el verbal
- Facilitar una interacció més rica amb l’entorn, utilizant la fotografia com un instrument d’assimilació del món
- Treballar aspectes més cognitius propis de l’activitat, com la planificació, l’avaluació i la correcció d’errors
- Fomentar la participació social dins el grup
- Proporcionar el descobriment d’interessos, el maneig i la transformació, a través de processos creatius
- Connectar imatges amb narratives i construccions socials, afavorint un procés d’identitat
- Generar estratègies per a la readaptació del jo, a través de la regeneració segura de la identitat personal
- Generar significats des del grup (donar forma a la idea que pugui aportar el grup)
- Desenvolupar el pensament divergent per connectar símbols i idees


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Observacions:

• El taller es podrà realitzar durant tot el curs escolar
• La durada serà d'entre 45 minuts i 1 hora
• Es recomana realitzar dues sesions per poder aconseguir els objectius marcats (petició dels mateixos tutors/ores)
• Molt adeqüat a Educació Emocional/tutories i assignatures com Plástica, Imatge o Fotografia


Recursos:

La tallerista es posarà d'acord amb cada monitor/a, en funció de cada activitat. En principi, i de manera general, seran els següents:

- Poder disposar de taules; si són en grup, millor
- Pantalla amb port usb, si escau, en funció l'activitat (no és imprescindible)
- Revistes i o diaris per retallar (si es tria una activitat en concret, com, per ex., treballar els valors)
- Recanvis d'instantània mini 8 (un per alumne/a) (si es tria alguna activitat que es vulgui treballar, com fotografiar o fotografiar-se)

En cas de necessitat, el taller es podrà realitzar per videoconferència.Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments