Informació del taller


127 . DOS TOMÀTICS, DOS DESTINS. COM ENS ALIMENTAM 

 

Sessions: Sessió d'1 hora
Lloc: A l'aula del centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2

Responsable/s

VSF. JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA GLOBALJustícia Alimentària. Nuria Llabres. 

 

Descripció
Es tracta d'una activitat que pretén donar a conèixer i crear una consciència crítica sobre el nostre model agroalimentari actual, comparant una gestió agrària intensiva i industrial amb una gestió en extensiu i ecològica.

Es descobriran els impactes, tant positius com negatius, dels dos models, sobre la nostra salut i sobre el medi ambient, la societat i l'economia dels països del sud i del nord.

Es visualitzarà el curtmetratge “Dos tomates, dos destinos”, a través del qual es pretén facilitar un procés d'aprenentatge participatiu.

L'alumnat reflexionarà sobre les conseqüències que considerin més rellevants, cocreant un mapa d'impactes i extraient-ne les seves pròpies conclusions.


Objectius
• Promoure la capacitat d'analitzar el nostre sistema alimentari i les seves implicacions en la salut del planeta. Identificar els diferents models de producció i el seu impacte en diferents àrees, adquirint consciència de la realitat sistèmica que existeix entorn a l'alimentació

• Adquirir noves variables, com la procedència i les tècniques de producció, a l'hora de triar un producte alimentari, i dotar-nos de les capacitats que ens permetin realitzar comparacions entre la varietat oferta d'un mateix producte, com són verdures i fruites

• Conscienciar l’alumnat sobre les conseqüències negatives del model agroalimentari actual, tant al nord com al sud, el qual provoca desigualtats socials, impactes ambientals, desigualtats econòmiques i greus problemes de salut

• Establir vincles entre la bona agricultura i l'alimentació saludable per a nosaltres i per al planeta, a través d'un procés d'aprenentatge participatiu

• Promoure un canvi d’hàbits alimentaris en l’alumnat, per tal de trencar la dinàmica negativa lligada al nostre model de consum, i capacitar-lo perquè difongui aquest canvi d’actitud al seu entorn més proper


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

En cas de necessitat, es podrà realitzar el taller per videoconferència
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments