Informació del taller


114 . EXCURSIONS COMPARTIDES 

 

Sessions: Sessions en funció a les necessitats del centre.
Lloc: Sortida al centre amb destí al lloc elegit
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
P-3
P-4
P-5
Adults

Responsable/s

MENORCA PARA TODOSServei de suport a les persones amb diversitat funcional. 

 

Descripció
Mitjançant l’ús de les cadires JOELETTE, els alumnes poden brindar el recolzament necessari per a que un altre company de classe amb mobilitat reduïda pugui participar a les excursions escolars i no quedar-se a l’aula sense poder participar.

Objectius
- Fomentar l’ajuda mútua.

- Promoure la participació de persones amb mobilitat reduïda a excursions normalitzades.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Durant tot el curs escolars i en funció de les necessitats de cada grup sol·licitant, en diferents sortides o excursions a entorns naturals.


Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments