Informació del taller


108 . ELS VERTEBRATS 

 

Sessions: 1 sessió de 120 minuts
Lloc: Aula del centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària

Responsable/s

Javier Méndez Chavero  

 

Descripció
Aquest taller es desenvolupa integrament a l’aula.
Compte amb el suport d’un PowerPoint i material específic que els alumnes podran manipular, i a traves del qual el monitor anirà descobrint als alumnes les diferents característiques dels vertebrats i dels diferents grups que en formen part (mamífers, aus, amfibis, rèptils i peixos) com ara la seva morfologia, alimentació, respiració, reproducció...
Es farà especial èmfasi en els vertebrats que es poden trobar a Menorca, les seves característiques i el seu estat actual.
El material específic estarà format per plomes, nius, ous (d’ocells, peixos i rèptils), esquelets (d’ocells, mamífers i rèptils), pells de serp...
El taller serà participatiu i els alumnes podran expressar els seus coneixements i resoldre els seus dubtes.
El professorat disposarà d’una fitxa del taller per conèixer els conceptes que es tractaran on també figuren feines que es poden fer abans i desprès del taller.
Quan el professorat ho demani, el taller es podrà adaptar en la mesura del possible al currículum o projectes propis de l’aula.


Objectius
Objectius:
- Conèixer les principals característiques dels vertebrats i dels grups en que es poden dividir (mamífers, rèptils, amfibis, peixos i aus) com ara morfològiques, en quan a l’alimentació, la respiració, la reproducció...
- Saber classificar les espècies de vertebrats en els diferents grups segons les seves característiques.
- Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap els vertebrats en particular i la natura en general.
- Conèixer i manipular diferents materials (nius, plomes, ous, cranis, esquelets...)
- Conèixer e identificar els principals vertebrats presents a Menorca.

Conceptes a treballar (segons edats):
Vertebrats, invertebrats, aus, mamífers, amfibis, peixos, rèptils, espècie, parts i característiques dels vertebrats, reproducció ovípara/vivípara, animals de sang freda/calenta, columna vertebral, els vertebrats de Menorca.

Actituds a potenciar:
Respecte, interès i sensibilització per la natura en general i pels vertebrats en particular.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:


RecursosObservacions

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: de novembre al 31 de març.

ALTRES OBSERVACIONS:
Duració del taller: el taller té una durada aproximada de 2 hores tot i que es podrà adaptar a les possibilitats del professorat.
 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments