Informació del taller


106 . CAIXES NIU 

 

Sessions: 1 sessió de 90 minuts
Lloc: es Freginal, el parc Rubió i Tudurí o el centre escolar
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària
P-4
P-5

Responsable/s

Javier Méndez Chavero  

 

Descripció
Aquest taller es desenvolupa a un parc proper a l’escola (Parc Rubió i Tudurí o Parc des Freginal) o a l’escola si aquesta disposa d’una zona arborada.
A la primera part del taller es fa una explicació de com es construeix una caixa niu per ocells, quines característiques ha de tenir i que hem de tenir en compte segons l’espècie d’ocell per a la qual fem la caixa niu; com, quan i on s’han de col·locar les caixes niu i que hem de tenir en compte a l’hora de penjar-la; quin manteniment tenen les caixes niu; per què es col·loquen caixes niu i la seva utilitat per combatre possibles plagues d’insectes com ara la processionària entre d’altres.
Durant aquesta primera part s’interactua sempre amb els alumnes, intentant que siguin ells els que raonin i arribin al perquè de les coses.
Les explicacions estaran recolzades per fitxes, fotografies i divers material.
Després de les explicacions, la segona part és molt més pràctica. En ella, es dividirà la classe en grups de tres o quatre alumnes segons nombre.
Cada grup haurà de cercar un lloc idoni al parc on penjar les caixes niu tenint en compte tot el que hem xerrat abans.
Desprès, tots en grup, anirem penjant les caixes niu als llocs triats, valorant entre tots els pros i els contres de cada lloc.
El taller tindrà el recolzament d’una fitxa pel professorat i pels alumnes per a poder seguir aprofundint en el tema a posteriori i un croquis per construir la seva pròpia caixa niu.


Objectius
Objectius:

- Conèixer com es fa una caixa niu per a aus
- Conèixer quins ocells acostumen a emprar les caixes niu a Menorca
- Conèixer quina funció tenen les caixes niu
- Conèixer el paper de les caixes niu i d’alguns ocells per combatre possibles plagues d’insectes
- Aprendre a cuidar i respectar la natura
- Aprendre a treballar en grup i a tenir en compte les opinions de tots els seus membres

Conceptes a treballar (segons edats):

Les aus; les caixes niu per a ocells, per a rates pinyades; plagues, insectes, manteniment de caixes niu, seguiment de caixes niu (experiment), construcció d’una caixa niu, on penjar una caixa niu...

Actituds a potenciar:

Respecte, interès i sensibilització per la natura en general i per les aus en particular.


Continguts
Conceptes:


Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:

Durant:
Després:


RecursosObservacions

De novembre al 31 de març.

El taller te una durada de 90 minuts, aproximadament, tot i que es podrà adaptar a les possibilitats del professorat i es desenvoluparà als parcs des Freginal o al parc Rubió i Tudurí, segons la proximitat de cada escola.

També hi ha la possibilitat de fer el taller a l’escola, si aquesta disposa d’una zona arborada apropiada.

Tant els conceptes a desenvolupar com les fitxes s'adaptaran als diferents nivells educatius.

Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments