Presentació

Fa més d’una dècada que el programa educatiu AMB BONA LLETRA és la iniciativa d’àmbit pedagògic dissenyada per l’Ajuntament de Maó per oferir un millor suport a la feina que realitzen els centres educatius, i, a la vegada, per complementar-la.

L’Ajuntament de Maó considera l’educació com la millor inversió de futur; per açò, estem convençuts que l’educació global i integral de les persones és l’element clau en la construcció d’una societat més justa i compromesa.

Un dels objectius prioritaris per a la Regidoria d’Educació és el foment d’una educació inclusiva, basada en la igualtat d’oportunitats al llarg de tot la vida; i, per aconseguir-ho, seguim treballant, de manera contínua, en la millora de totes les accions que desenvolupam, per adaptar-les a les necessitats socials.

Maó, com a Ciutat Educadora, reconeix el valor educatiu del municipi, en totes les seves formes, en qualsevol moment, a qualsevol espai i amb totes les persones. Les possibilitats educadores que tenim són múltiples i ens permeten treballar per una educació integral de les persones, actuant com un element de transformació social.

Aquest curs hem reformulat AMB BONA LLETRA, amb l’objectiu de posar en valor l’educació no formal i arribar a un públic més ampli, que abasti (a banda de la població en edat escolar) totes aquelles entitats o grups organitzats de persones adultes del municipi que vulguin optar a un taller o activitat del programa.

Per açò, i per complementar la formació de l’alumnat i de la població en general de la nostra ciutat, us presentam un variat i complet programa d’activitats, que abasta un ventall de tallers agrupats en tres grans eixos temàtics.

Finalment, volem donar les gràcies a totes les persones que fan possible aquest programa: el personal tècnic i el conjunt de talleristes, perquè amb la vostra feina aconseguiu crear un programa educatiu de gran qualitat.

I també volem fer arribar l’agraïment sincer a totes les persones usuàries d’AMB BONA LLETRA, perquè les vostres avaluacions i la vostra retroacció ens permeten millorar any a any el programa.

Antoni Carrillos Cantó
Tinent d’Alcaldia d’Educació, Joventut i Política Lingüística
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 221) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments