Informació del taller


54 . QUÈ ÉS LA REPRODUCCIÓ ASSISTIDA? 

 

Sessions: 2 sessions d'1hora cada una
Lloc: Aula del grup
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Adults

Responsable/s

Marisa Àlvarez Guasch, embrióloga - col. 21852-C 

 

Descripció
Cada sessió consisteix en una exposició d’un Power Point amb videos inclosos (40-45 minuts) i posterior debat i/o preguntes (10-15 minuts) sobre el tema donat:

Primera sessió:

a) Ovaris i Ovulació / Testicles, espermatozoides. Gametogènesi.
b) Problemes de fertilitat en dones i homes
c) Tècniques de Reproducció Assistida (TRA): nomenclatura i procediments
d) Com ser donant d’òvuls i/o espermatozoides

Segona sessió amb preguntes sobre bioètica al final:

e) Dades actuals de cicles de reproducció i Registre Nacional Espanyol
f) Llei espanyola de reproducció i d’altres països europeus
g) Ètica en reproducció assistida (bioètica), i casos reals.
h) Novetats dels darrers anys


Objectius
• El gran desenvolupament experimental en les Tècniques de Reproducció Assistida en els darrers anys fa evident la necessitat de crear un taller de formació bàsica sobre l’esterilitat, on es pretén explicar l’evolució de l’embriologia humana fins l’actualitat, novetats en noves tecnologies i noves pràctiques que s’estan duent a terme actualment enTècniques de Reproducció Humana Assistida.

• Conèixer i ser conscients dels problemes de fertilitat que poden aparèixer al llarg de la vida reproductiva i sé capaços de prevenir-ho, si es pot, gràcies a la informació obtinguda durant el taller.
Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Pantalla


Observacions

• Possibles dates de realització: matins o capvespres de novembre a juny


Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments