Informació del taller


37 . MINDFULNESS A TRAVÉS DE LA MÚSICA 

 

Sessions: una sessió de 60 - 75 min.
Lloc: Aula del grup o sala amplia
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P-2
P-3
P-4
P-5
Aula UEECO de primària

Responsable/s

María Torres Faner  

 

Descripció
Aquest taller consisteix en la pràctica de l’atenció plena basada en la consciència i la calma, mitjançant unes activitats molt senzilles, que els ajudin a concentrar-se i minimitzar les distraccions, per poder millorar les condicions de l’aprenentatge i gestionar les emocions i l’autocontrol.

1. CONCEPTE MINDFULNESS
S’explicarà, de forma senzilla, en què consisteix, fent servir imatges, cançons i exemples.

2. ATENCIÓ AL COS
Es prendrà consciència de les diferents parts del cos i de les sensacions que s’hi produeixen en aquell moment, mitjançant la mímica, el contacte corporal i l’experimentació amb els cinc sentits.

3. ATENCIÓ ALS SONS DE L’ENTORN
A través d’una escolta conscient, es discriminaran diferents tipus de sons.

4. ATENCIÓ A LA RESPIRACIÓ
Es descobrirà la importància de la respiració per centrar-se i asserenar-se. Es prendrà consciència de com té lloc, a través de diferents tipus de jocs.

5. ATENCIÓ PLENA A LES EMOCIONS
Es reflexionarà sobre el que sentim, l’estat d’ànim, després de l’activitat (ara i aquí)

6. ABELLA
Una abella serà el ninot conductor per seguir les propostes en calma.


Objectius
GENERALS

· Desenvolupar la capacitat de posar atenció plena en el que estem fent o sentint en cada moment del dia, i ser-ne més conscients
· Reduir l'estrès i l'ansietat que genera l'actual ritme de vida, i augmentar el benestar i la pau interior

ESPECÍFICS

· Proporcionar als infants les habilitats i tècniques que els ajudin a asserenar-se
· Prendre consciència del cos i de les sensacions que s'hi produeixen
· Reconèixer la importància de la respiració i de com té lloc aquesta
· Desenvolupar l'acceptació d'un/a mateix/a i dels altres
· Promoure la compassió (ajuda a les altres persones)
· Desenvolupar l'atenció a l'entorn amb els cinc sentits
· Potenciar l'escolta i la regulació emocional


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Tot el material l’aporta la tallerista. L'alumnat anirà amb calcetins de psico. L’escola, en cas d’al·lèrgia a la xocolata per part de qualque infant, aportarà un aliment substitutori. 


Observacions

Disponible de novembre a juny.

El taller es pot realitzar de forma PRESENCIAL o EN LÍNIA, en cas necessari.

Opció EN LÍNIA (per al segon cicle d’infantil):

- Rebreu una invitació per entrar a una pàgina web. Allà trobareu les indicacions i els vídeos de la tallerista, per poder seguir perfectament el taller des de l’aula o des de casa. Per descomptat, amb la col·laboració de la tutora, com a pont.
- L’activitat es pot fer en un únic dia o fer-ne un poc cada dia, ja que la invitació durarà un temps.
- Al final del taller (dia per concretar), podríem fer una petita connexió, via Meet, per comentar com ha anat tot i què els ha agradat més.Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments