Informació del taller


36 . VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS, A PRIMÀRIA: DE LA IRA A LA SERENITAT 

 

Sessions: una sessió de 75 a 90 min.
Lloc: Espai ampli o aula del grup
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària

Responsable/s

María Torres Faner  

 

Descripció
Activitat basada en la metàfora del "primitiu" (ecologia emocional, del llibre "Emocions: les raons que la raó ignora", de Mercè Conangla i Jaume Soler).

Reflexionarem sobre la nostra part més primària, que portam a dins, així com sobre el descontrol emocional i la reacció visceral automàtica, que ens mou a actuar sense reflexionar, emmudeix el cervell racional i pren el control de la nostra conducta.

Cercarem eines per canviar cap a un estat on prevalguin la raó, el respecte, la serenitat i l'assertivitat.


Objectius
GENERALS:

· Observar què passa quan es dispara el nostre primitiu (impulsivitat, irritabilitat, descontrol, agressivitat, pressa, impaciència)
· Cercar estratègies que serveixin per evitar que el primitiu surti de la capsa: autogestió, assertivitat, serenitat i pau interior

ESPECÍFICS:

· Millorar en l'autoregulació emocional
· Treballar l'empatia i l'assertivitat
· Augmentar la capacitat de resiliència, per millorar la socialització
· Aprendre a relaxar-se, eliminar tensions
· Explorar, identificar, expressar i gestionar les emocions a través de la música
· Utilitzar la música com a eina per afavorir les emocions positives, per cohesionar el grup, per connectar el nostre non interior i exterior, i modificar el nostre estat d'ànim

CONCEPTES:
· Assertivitat, empatia, tranquil·litat, paciència, acceptació, diàleg, equilibri, pau interior


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector 
Un paper per alumne/a (pot ser DIN-A3, o dos A4 junts) i pintures o retoladors; i un boli. 


Observacions

El taller es por realitzar de forma PRESENCIAL o EN LÍNIA, en cas necessari.

Opció EN LÍNIA:

- Rebreu una invitació per entrar dins una pagina web. Allà trobareu totes les indicacions, vídeos de la tallerista, presentacions (pawers), audicions, balls, cançons, reflexions..., per poder seguir el taller perfectament des de l’aula o des de casa. Per descomptat, amb la col·laboració de la tutora, com a pont.
- L’activitat es pot fer en un únic dia o fer-ne un poc cada dia, ja que la invitació durarà un temps.
- Al final del taller (dia per concretar), podríem fer una petita connexió, via Meet, per comentar com ha anat tot i què els ha agradat més.Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments