Informació del taller


85 . TERÀPIA DEL RIURE PER A INFANTS I ADOLESCENTS 

 

Sessions: Sessions d'1 hora
Lloc: Aula del centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària

Responsable/s

Raquel Morón, Associació Blanca Papaona 

 

Descripció
Sessions dinamitzades amb diferents propostes per treballar els següents continguts:

• CONCEPTES:

- El cos i la expressió corporal.
- Les emocions.
- Les vocals del Riure en el cos I els òrgans vitals.
- Els sentits bàsics.
- Les relacions afectives I emocionals.

• PROCEDIMENTS:

- Diferents propostes I dinàmiques d’expressió corporal, jocs, balls, en petit i gran grup.

• ACTITUTS:

- Oberta,participativa, respectuosa per a tot el grup.


Objectius
DESCOBRIR:

- Descobrir-se a un mateix i dins el grup.
- El poder del riure en cadascú i en el grup.

L’acció del riure, posa en funcionament de 100 a 400 músculs del cos. Alguns d’aquests músculs abdominals només es mouen amb el riure.

EFECTES FISIOLÒGICS:

- Estimula la creativitat.
- Augmenta la activitat de Limfòcits T i de immunoglobulines.
- Allibera vies respiratòries.
- Ajuda a regular la son.
- Redueix el nivell de les hormones de l’estrès, l’ ansietat i la depressió.
- Equilibra i harmonitza el sistema muscular.

EFECTES NEUROLÒGICS:

- Augmenten les drogues endògenes com:

• Serotononina, que té un efecte analgèsic , regula la son, el dolor i el desig sexual.
• Endorfina, que estimula i potencia la nostra memòria i l’equilibri.
• Dopamina, que facilita l’agilitat mental i l’estat general d’eufòria i l’alegria augmentant el benestar general del cos.

Totes aquestes hormones ens ajuden a funcionar molt millor.

AJUDAR A REFORÇAR:

- La part soci afectiva, emocional i la salut.
- La confiança i la seguretat en un mateix i en les relacions amb els altres.
- La comunicació afectiva i expressiva de les emocions.
- La convivència de l’alumne dins la vida de grup com és; l’aula.
- L’equilibri físic, mental, emocional i espiritual necessària per a la vida diària.

AJUDAR A DESPERTAR:

- La capacitat de sentir, gaudir i estimar.
- L’entusiasme, la il·lusió i la motivació.
- El creixement personal i continuar evolucionant personalment.
- Una actitud més positiva davant els reptes de la vida.
- I recuperar l’alegria de viure.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Ritual de entrada 10 min. Comencem amb Jocs de Presentació per donar-nos a conèixer entre tots, des d’un espai nou a l’aula. I es fa servir com escalfament.
Durant: Ritual de entrada 10 min. Comencem amb Jocs de Presentació per donar-nos a conèixer entre tots, des d’un espai nou a l’aula. I es fa servir com escalfament.
• Durant: Entre 30 i 40 min .Es realitzen diferents dinàmiques a través de tècniques d’expressió corporal, balls o diferents jocs. Com poden ser:

- Jocs de cooperació.
- Jocs de relació i afectivitat i desinhibició.
- Jocs a través dels Sentits.
- Jocs d’exploració del riure en el cos.

Aquestes propostes fan que el grup cada vegada estic més entregat, connectat amb el seu nen o nena interior i desinhibit.

Després: Ritual de sortida. 10 min. Per últim es fa alguna tècnica de relaxament per assimilar i integrar tot lo vivenciat durant la sessió i seguidament alguna activitat més dinàmica per donar tancament i gaudir de la cohesió de grup creada, celebrant-lo.

RecursosObservacions

Durada del Taller: 1 hora.

Distribuïda amb la següent metodologia:

• Abans: Ritual de entrada 10 min. Comencem amb Jocs de Presentació per donar-nos a conèixer entre tots, des d’un espai nou a l’aula. I es fa servir com escalfament.
• Durant: Entre 30 i 40 min .Es realitzen diferents dinàmiques a través de tècniques d’expressió corporal, balls o diferents jocs. Com poden ser:

- Jocs de cooperació.
- Jocs de relació i afectivitat i desinhibició.
- Jocs a través dels Sentits.
- Jocs d’exploració del riure en el cos.

Aquestes propostes fan que el grup cada vegada estic més entregat, connectat amb el seu nen o nena interior i desinhibit.

• Després: Ritual de sortida. 10 min. Per últim es fa alguna tècnica de relaxament per assimilar i integrar tot lo vivenciat durant la sessió i seguidament alguna activitat més dinàmica per donar tancament i gaudir de la cohesió de grup creada, celebrant-lo.

Disponibilitat de horari:

Els divendres. I dos dilluns al mes. (A concretar amb escola interessada).Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments