Informació del taller


84 . IOGA INFANTIL 

 

Sessions: Sessions d'1 hora
Lloc: Aula del centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5

Responsable/s

Raquel Morón, Associació Blanca Papaona 

 

Descripció
La metodologia que es fa servir és a través de l’abordatge corporal, de manera lúdica, generant en l’infant el plaer de jugar a fer ioga, per arribar a l’aprenentatge global de l’infant.

Tot el treball corporal és vivencial; treballam mitjançant el joc simbòlic.

Feim ús de la imitació, la repetició de postures, els diferents plans de l'esquema corporal; treballam amb gestos, moviments i cançons, per aconseguir que cada infant construeixi la seva identitat.

El fil conductor que es fa servir per conduir la sessió és a través de l'ús d'imatges visuals d'animals, efectes de la natura, sons, etc.

Tots els elements emprats estan inspirats en les accions de la vida quotidiana de l’infant. I també la música de relaxació i la preparació prèvia de l'espai de l'aula, amb un ambient de calma.

CONTINGUTS

• Conceptes que es treballaran:

- El cos en l'àmbit segmentari i global. Tot l’esquema corporal, els seus moviments i els diferents plans corporals
- Les emocions i la seva expressivitat
- Diferents tipus de respiracions
- Cançons amb coordinació de postures corporals, per ajudar a assolir calma i relaxació

• Actituds/valors a potenciar:

- Actitud participativa, lliure i de respecte del mateix infant i dels seus iguals
- Actitud d'expressar emocions positives
- Potenciar el fet de conviure en ambients de calma i relaxació
- Potenciar el fet de conviure amb valors com l’amistat, la pau i l’amor


Objectius
AJUDAR A MILLORAR:

- L’escolta, la paciència i la flexibilitat dels infants
- El desenvolupament funcional, motriu, cognitiu, neurològic, socioafectiu i emocional
- La confiança i la seguretat afectiva entre la persona adulta i els infants
- L'autoestima personal dels infants
- La consciència corporal, respectant les necessitats dels infants

AJUDAR A AFAVORIR LA COMUNICACIÓ I L'EXPRESSIÓ DE:

- Les emocions dels infants
- El cos físic, a través de la seva exploració, per arribar a la seva descoberta
- Arribar a la calma des de l'abordatge corporal
- Conquesta de l'autonomia personal

APRENDRE A CONVIURE A L'AULA:

- Dins un espai d’amor i comprensió, d'acompanyament amb cura, llibertat i respecte cap als infants i el seu aprenentatge
- Amb un temps de calma i relaxació


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Preparació de l’aula: 10 minuts.

Col·locar tot el material a l’aula, eliminar obstacles que interrompin l’atenció de l’Infant i preparar musica.

Durant: Ritual d'entrada: 5 min/10 minuts per a Primer i Segon cicle d'Educació Infantil.

Asseguts en cercle, donar la benvinguda, explicació prèvia del que és farà durant la sessió.

Desenvolupament: 20/40 minuts per a Primer i Segon cicle d'Educació Infantil.

Reproduir corporalment vivencialment la historia narrada o conte guiat per l’adult que dirigeix la sessió.

Ritual de sortida: 5/10 minuts per a Primer i Segon cicle d'Educació Infantil.

Asseguts en cercle, es tanca sessió compartint el que s’ha realitzat, es fa una respiració i una cançó conjunta entre tot el grup aula.

Després: Preparació de nou de l’aula: 10 minuts.

Recollir tot el material de l’aula.


RecursosObservacions

DISPONIBILITAT DE DATES:

Abril i maig de 2021

DURADA DE LES SESSIONS:

- 10 minuts abans de la sessió
- 30/60 minuts, respectivament, per al primer i segon cicle d’educació infantil
- 10 minuts després de la sessió

Distribució del temps:

• Abans de la sessió:

- Preparació de l’aula: 10 minuts
- Col·locar tot el material a l’aula, eliminar obstacles que interrompin l’atenció de l’infant i preparar música

• Durant la sessió:

- Ritual d'entrada: 5 min/10 minuts per al primer i segon cicle d'educació infantil
- Asseguts en cercle, donar la benvinguda i fer una explicació prèvia del que es farà durant la sessió
- Desenvolupament: 20/40 minuts per al primer i segon cicle d'educació infantil
- Reproduir corporalment i vivencialment la història narrada o el conte, guiats per la persona adulta que dirigeix la sessió

Ritual de sortida: 5/10 minuts per al primer i segon cicle d'educació infantil:

Asseguts en cercle, es tanca sessió compartint el que s’ha realitzat; es fa una respiració i una cançó conjunta entre tot el grup aula.

• Després de la sessió:

- Preparació de nou de l’aula: 10 minuts
- Recollir tot el material de l’aula

www.blancapapaona.comMaó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments