Informació del taller


89 . DANSA AL CARRER 

 

Sessions: Sessió d'1 hora
Lloc: Espais emblemàtics i de patrimoni cultural de Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t de primària
5è de primària
6è de primària
1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2

Responsable/s

Ana Royo Sanvisén , dance artist. 

 

Descripció
Taller d'improvisació i performance a espais urbans.

Explorarem el moviment amb el cos en relació amb el carrer, l'estímul de l'arquitectura urbana, formes, recorreguts, nivells, textures, sons i llum...ús real i imaginari de l'espai, interacció amb els vianants...


Objectius
- Descobrir i participar en algunes manifestacions socials, culturals i artístiques del seu entorn desenvolupant una actitud d'interès i estima cap al seu entorn cultural desenvolupant actituds de curiositat, respecte i conservació del mateix.

- Viure una experiència d'expressió a través de l'acció i la creació permanent, de la creació de situacions i actituds en equip, l'experiència d'una performance que es construeix en el mateix instant en el qual es produeix.

- Desenvolupar diferents formes d'expressió potenciant la seva sensibilitat estètica i la seva creativitat.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

El taller es pot realitzar des del mes de febrer al maig.

Es durà a terme a espais emblemàtics i de patrimoni cultural de Maó, com el claustre del Carme, Claustre de Sant Francesc, Jardins Rubio i Tudurí, Plaça Jaume I...Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments