Informació del taller


88 . EL FINIT I EL INFINIT 

 

Sessions: Sessió d'1 hora
Lloc: Sala de psicomotricitat o gimnàs
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t de primària
5è de primària
6è de primària
1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO
4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2

Responsable/s

Ana Royo Sanvisén , dance artist. 

 

Descripció
Taller de creació corporal on s'exploraran les idees de l'infinit, les limitis, la fi...
Buscar els nostres límits , la kinesfera, la projecció, fins a on arriben els nostres moviments...continuïtat del moviment Vs el moviment tallat o explosiu... Acció i reacció.
Inici i fi del meu i del teu moviment.
Usarem alguns objectes com elàstics, entenimentades, guixos i o vares com a instal·lació pedagògica


Objectius
- Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d'acció i els limits.

- Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la creació col·lectiva.

- Desenvolupar habilitats comunicatives utilitzant el llenguatge no verbal i formes d'expressió autèntiques.

- Iniciar-se en el coneixement del moviment, el gest i el ritme.

- Desenvolupar i apreciar diferents formes d'expressió potenciant la seva sensibilitat estètica i la seva creativitat.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments