Informació del taller


138 . TOTHOM ES MOU! CONVIVÈNCIA, EMPATÍA I COHESIÓ 

 

Sessions: 2 sessions d'1 hora cada una
Lloc: Sala de psicomotricitat, gimnàs o sala amplia del centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
1r d'ESO

Responsable/s

Eva Adserías, Davinci Art i Esport, Associació Cultural 

 

Descripció
L’activitat ofereix als alumnes una experiència motivadora que fomenta la convivència, la cohesió i l’empatia, a través del moviment, la coreografia grupal i el treball de l’espai, facilitant l’experimentació d’emocions positives individuals i col·lectives.

El treball del moviment servirà d’estímul per vivenciar, canalitzar i transformar les emocions.

Proposarem dinàmiques actives i participatives, organitzades col·lectivament, per parelles i individuals per tal de promoure diferents experiències d’interacció.

El taller s’adapta a l’edat i les característiques psicomotrius, cognitives i socioafectives del grup.

La primera sessió serveix d’introducció dels continguts. El treball es centra en l’experimentació i vivència per part dels alumnes.

A la segona sessió aprofundirem en el treball ja realitzat, consolidant els objectius amb l’avantatge de conèixer als alumnes i les seves característiques especifiques, aplicant les adaptacions necessàries a partir de les observacions realitzades per la tallerista durant la primera sessió.


Objectius
- Utilitzar la dansa per donar suport a l'educació, amb un aprenentatge divertit, efectiu i valuós.
- Fomentar activitats grupals de convivència positiva.
- Potenciar les habilitats individuals i col·lectives.
- Treballar la cohesió del grup.
- Transformar les emocions a partir del moviment.
- Promoure un bon ambient dins el grup, per prevenir conflictes.
- Fomentar una nova actitud de l'alumne envers sí mateix i els companys.
- Promoure la flexibilitat d'estructures socials. Cohesió grupal i sentiment de pertinença al grup.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Equip de so 


Observacions

DATES:
Taller disponible del 4 de novembre al 31 d'abril

L'espai ha d'estar disponible 30 minuts abans del taller, per prepara l'activitat.

Els alumnes han de dur roba còmoda i calces de recanvi.Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments