Informació del taller


102 . INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA EDUCATIVA 

 

Sessions: 2 sessions de 90 minuts
Lloc: Aula espaiosa
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària
1r de batxillerat
2n de batxillerat

Responsable/s

Laura Montanyà Buscart, Formadora del projecte APRENTIKAUSATEL ROBÒTICA SLU

 

Descripció
La robòtica educativa és una proposta pedagògica dirigida a nens i nenes d’Educació Primària, organitzada per cursos i nivells. L’objectiu principal és facilitar a l’alumnat diversos ensenyaments i aprenentatges relacionats amb la mecànica i la programació de manera pràctica. Al mateix temps, a les activitats que es realitzen es desenvolupen algunes competències comunicatives, metodològiques i personals que permetran a l’alumnat desenvolupar diversos coneixements, habilitats i actituds que podran aplicar i desenvolupar al llarg de la vida.

L’alumnat muntarà i programarà robots a través de l’ordinador, segons el nivell educatiu s’utilitzaria un material o un altre.

El taller de robòtica educativa sol estar estructurat en dues parts per tal d'assolir el repte que es planteja als alumnes, una de muntatge de petits robots i l’altre de programació a través de l’ordinador o tauleta.

Es treballa a partir de l’aprenentatge cooperatiu (treball en equips).Objectius
- Fomentar el pensament creatiu dels nens i les nenes.
- Desenvolupar recursos intel•lectuals per a activitats futures de la vida real.
- Comprendre la varietat multidisciplinar que té la robòtica i la seva utilitat dins l’aula.
- Fomentar el desenvolupament d’un ampli ventall de competències incloses al currículum com: ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i llengua.
- Desenvolupar o fomentar diferents processos, habilitats i competències bàsiques:
- Creativitat i innovació.
- Identificació i resolució de problemes.
- Treball en equip, cooperació i lideratge.
- Autoconfiança i autosuperació.
- Iniciativa i esperit emprenedor.
- Adquisició de nous coneixements.
- Comunicació i empatia.
- Curiositat per la descoberta.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Accès a electricitat 
Es valorarà poder tenir accès a ordinadors 
Fitxes / Dossiers 


Observacions

Durant el curs escolar, intentarem adequar-nos a les necessitats del sol•licitant de l'activitat sempre que sigui possible.

Segons l’edat dels alumnes que facin el taller s’adaptaria el material i l’activitat als alumnes:

El nombre d'alumnes màxim per activitat seria uns 25 nens/es. De totes maneres, per tal de poder donar una atenció més personalitzada és ideal treballar amb grups de 12-15 alumnes, així que es recomanable en cas de grups grans poder-los dividir i fer la sol·licitud de 2 tallers.

L'espai ideal és una aula espaiosa amb taules i cadires que permetin el treball en petits grups.
Es requereix també accés a l'electricitat per tal de poder connectar els ordinadors.
La resta de material necessari l'aportaria Aprentik: fitxes o dossiers de treball, els robots i materials per la seva construcció i els ordinadors. (Si l'escola té ordinadors disponibles també és podria valorar la possibilitat de fer ús d'aquests.) 
 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments