Informació del taller


102 . INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA EDUCATIVA 

 

Sessions: 2 sessions de 90 minuts
Lloc: Aula espaiosa
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària
1r de batxillerat
2n de batxillerat

Responsable/s

Laura Montanyà Buscart, Formadora del projecte APRENTIKAUSATEL ROBÒTICA SLU

 

Descripció
La robòtica educativa és una proposta pedagògica dirigida a nens i nenes d’Educació Primària, organitzada per cursos i nivells. L’objectiu principal és facilitar a l’alumnat diversos ensenyaments i aprenentatges relacionats amb la mecànica i la programació de manera pràctica. Al mateix temps, a les activitats que es realitzen es desenvolupen algunes competències comunicatives, metodològiques i personals que permetran a l’alumnat desenvolupar diversos coneixements, habilitats i actituds que podran aplicar i desenvolupar al llarg de la vida.
L’alumnat muntarà i programarà robots a través de l’ordinador, segons el nivell educatiu s’utilitzaria un material o un altre.
El taller de robòtica educativa sol estar estructurat en dues parts per tal d'assolir el repte que es planteja als alumnes, una de muntatge de petits robots i l’altre de programació a través de l’ordinador o tauleta. Es treballa a partir de l’aprenentatge cooperatiu (treball en equips).


Es treballa a partir de l’aprenentatge cooperatiu (treball en equips).Objectius
- Fomentar el pensament creatiu dels nens i les nenes.
- Desenvolupar recursos intel•lectuals per a activitats futures de la vida real.
- Comprendre la varietat multidisciplinar que té la robòtica i la seva utilitat dins l’aula.
- Fomentar el desenvolupament d’un ampli ventall de competències incloses al currículum com: ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i llengua.
- Desenvolupar o fomentar diferents processos, habilitats i competències bàsiques:
- Creativitat i innovació.
- Identificació i resolució de problemes.
- Treball en equip, cooperació i lideratge.
- Autoconfiança i autosuperació.
- Iniciativa i esperit emprenedor.
- Adquisició de nous coneixements.
- Comunicació i empatia.
- Curiositat per la descoberta.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Accès a electricitat 
Es valorarà poder tenir accès a ordinadors 
Fitxes / Dossiers 


Observacions

Durant el curs escolar, intentarem adequar-nos a les necessitats del sol•licitant de l'activitat sempre que sigui possible.

Segons l’edat dels alumnes que facin el taller s’adaptaria el material i l’activitat als alumnes:
- Alumnes d’Educació Primària ( de 6 a 12 anys).
- Alumnes de Batxillerat
Fins al curs anterior el nombre d'alumnes màxim per activitat era uns 25 nens/es. D’acord a la situació derivada del COVID 19, els grups es realitzaran d’acord a la normativa que regeixi aquest tipus d’activitats en el moment de fer-les. De totes maneres, sempre orientem a poder treballar amb grups de 12-15 alumnes, així que es recomanable en cas de grups grans poder-los dividir i fer la sol•licitud de 2 tallers. 
 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments