Informació del taller


92 . ENS CONEIXEM, A NOSALTRES MATEIXOS? AUTOCONEIXEMENT PER A JOVES 

 

Sessions: 2 sessions de 60 min cada una
Lloc: Aula àmplia, sense taules
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è de primària
6è de primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO

Responsable/s

Isabel Carnero, llicenciada en Filosofia; màster en Educació Emocional 

 

Descripció
Comencen a formar-se una identitat i la majoria ni s’han preguntat qui són, ni com volen ser.

Es tracta de prendre consciència de la necessitat d’autoconeixemnet, alhora que els facilitam la motivació i els recursos per fer-ho.


Objectius
- Conscienciar de com formam el nostre concepte d’identitat, personal i col·lectiva, i de la necessitat que en tenim per al nostre benestar.

- Practicar l’autoconeixement.Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
 Pissarra o paperògraf


Observacions

Aula àmplia, sense taules. Pot ser la mateixa aula, si queda desembarassada, només amb una cadira per persona, per poder fer un rotlle amb tot el grup.

Sessions d’una hora (tantes com vulguem que practiquin en el seu autoconeixement)

La primera sessió és per prendre consciència, fent un petit tast pràctic; i la resta ja són dinàmiques d’autoconeixement personal i grupal.

Pot ser una alternativa a un nombre “X” de tutories.
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments