Informació del taller


91 . DINÀMIQUES DE COHESIÓ 

 

Sessions: Tantes sessions d'1 hora com es vulgui
Lloc: Aula àmplia, sense taules
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è de primària
6è de primària
1r d'ESO
2n d'ESO
3r d'ESO

Responsable/s

Isabel Carnero, llicenciada en Filosofia; màster en Educació Emocional 

 

Descripció
Tallers vivencials per conscienciar als adolescents del que implica la manca de cohesió del grup:

obstacles per aconseguir-la, malestar que aquesta els provoca, eines per aconseguir-la.
Facilitar un millor clima d’aula de cara a l’aprenentatge.


Objectius
- Promoure la igualtat de gènere.

- Permetre els seu autoconeixement i coneixement mutu.

- Millorar la cohesió del grup-classe.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
 Pissarra o paperògraf


Observacions

Es poden fer tantes sessions d’una hora com es vulgui.

Dues sessions és el mínim recomanable perquè el taller sigui rellevant.

També pot fer-se el taller per als docents interessats, facilitant així la pràctica continuada d’aquestes dinàmiques, cosa que em sembla molt més efectiu.

Es pot fer a una sala amplia, sense taules. Pot ser la mateixa aula, si queda desembarassada, només amb una cadira per persona, per poder fer un rotllo amb tot el grup.Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments