Informació del taller


34 . VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS: "LA IRA I LA TRANQUIL·LITAT" 

 

Sessions: Sessions de 45 a 60 minuts
Lloc: Aula o espai ampli
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P-2
P-3
Aula UEECO de primària
Aula UEECO de secundària

Responsable/s

Maria Torres Faner  

 

Descripció
Utilitzar la MÚSICA CLÀSSICA com a estimulació per VIVENCIAR i EXTERIORITZAR les emocions i CANALITZAR les energies.

A través de:

. ESCOLTA D'AUDICIONS (coneixent petits trets de l'autor/a i l'obra), per induir expressions emocionals
. Utilització d'IMATGES per reforçar les sensacions
. EXPERIMENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ de sensacions i emocions
. EXPRESSIÓ I REPRESENTACIÓ dels sentiments que hem sentit (oral, dansa, imitació)
. Treball de SINCRONIA entre el moviment i el ritme
. Activitats de RELAXACIÓ I INTERIORITAT, per distendre tensions o recollir-se en un mateix
. IDENTIFICACIÓ en determinades situacions, sentiments i conflictes que viu el personatge del conte, tant en l'àmbit personal, com posant-nos en el lloc de l'altre/a
. REFLEXIONAR sobre possibles solucions
. COMPARTIR el que sentim


Objectius
GENERALS:

· Percebre, sentir el que ens diu la música clàssica i conèixer alguns autors.
· Identificar i alliberar les pròpies emocions.
· Comprendre els trets fonamentals de les emocions bàsiques
· Millorar en l'autoregulació de la conducta emocional

ESPECÍFICS:

· Expressar la ira de manera simbòlica i controlada, evitant excessos i violència.
· Treballar L'EMPATIA.
· Augmentar la capacitat de resiliència, per millorar la socialització.
· Pendre CONSCIÈNCIA del seu cos.
· Aprendre a RELAXAR-SE, eliminar tensions. Sentir-se be.
· Desenvolupar la capacitat d'atenció i CONCENTRACIÓ.

· INICIAR-SE EN:

- L'AUTOCONTROL (no agressió, respecte, tolerància, solució de conflictes, resiliència), EMPATIA.
- RELAXACIÓ, INTERIORITAT, L'AUTOCONEIXEMENT (consciència del cos, concentració)
- L'AUTOESTIMA (sentir-se bé, seguretat, confiança, resiliència)
Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector  
Pantalla 
Paper continu blanc 
Pintures de cera blanques 
Aquarel·la líquida 
2, 3 o 4 rodells de pintar petits 


Observacions

Aquest taller també s'ofereix a les Aules UEECO, tant de primària com de secundària.

El taller s'adaparà al nivell i edat del grup.

 
 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments