Informació del taller


34 . VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS: "LA IRA I LA TRANQUIL·LITAT" 

 

Sessions: una session de 50 a 60 minuts
Lloc: Aula o espai ampli
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P-2
P-3
Aula UEECO de primària
Aula UEECO de secundària

Responsable/s

Maria Torres Faner  

 

Descripció
Es tracta d'un taller que vol utilitzar la MÚSICA CLÀSSICA com a estimulació per VIVENCIAR i EXTERIORITZAR les emocions i CANALITZAR les energies.

Ho farem a través de:

. ESCOLTA D'AUDICIONS (coneixent petits trets de l'autor/a i l'obra), per induir expressions emocionals
. UTILITZACIÓ D'IMATGES per reforçar les sensacions
. EXPERIMENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ de sensacions i emocions
. EXPRESSIÓ I REPRESENTACIÓ dels sentiments que hem sentit (oral, dansa, imitació)
. Treball de SINCRONIA entre el moviment i el ritme
. Activitats de RELAXACIÓ I INTERIORITAT, per distendre tensions o recollir-se en un mateix/a
. IDENTIFICACIÓ en determinades situacions, sentiments i conflictes que viu el personatge del conte, tant en l'àmbit personal, com posant-nos en el lloc de l'altre/a
. REFLEXIONAR sobre possibles solucions
. COMPARTIR el que sentim


Objectius
GENERALS:

· Percebre, sentir el que ens diu la música clàssica i conèixer alguns autors
· Identificar i alliberar les pròpies emocions
· Comprendre els trets fonamentals de les emocions bàsiques
· Millorar en l'autoregulació de la conducta emocional

ESPECÍFICS:

· Expressar la ira de manera simbòlica i controlada, evitant excessos i violència
· Treballar l'EMPATIA
· Augmentar la capacitat de resiliència, per millorar la socialització
· Prendre CONSCIÈNCIA del propi cos
· Aprendre a RELAXAR-SE, eliminar tensions. Sentir-se bé
· Desenvolupar la capacitat d'atenció i CONCENTRACIÓ

INICIAR-SE EN:

- L'AUTOCONTROL (no-agressió, respecte, tolerància, solució de conflictes, resiliència), L'EMPATIA
- RELAXACIÓ, INTERIORITAT, AUTOCONEIXEMENT (consciència del cos, concentració)
- L'AUTOESTIMA (sentir-se bé, seguretat, confiança, resiliència)
Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
1 paper per alumne ( Pot ser Din-A3, o dos A4 junts) i pintures. 
Ordinador, bafles 
Làmines compositors 
Contes, vídeos i música 


Observacions

El taller s'adaptarà al nivell i edat del grup.

El taller es por realitzar de forma PRESENCIAL o EN LÍNIA, en cas necessari.

Opció EN LÍNIA:

- Rebreu una invitació per entrar a una pagina web. Allà trobareu totes les indicacions, vídeos de la tallerista, presentacions (pawers), audicions, balls, cançons, reflexions..., per poder seguir el taller perfectament des de l’aula o des de casa. Per descomptat, amb la col·laboració de la tutora, com a pont.
- L’activitat es pot fer en un únic dia o fer-ne un poc cada dia, ja que la invitació durarà un temps.
- Al final del taller (dia per concretar), podríem fer una petita connexió via Meet, per comentar com ha anat tot i què els ha agradat més.

 
 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments