Informació del taller


35 . VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS "LA POR I L'AMOR" 

 

Sessions: una sessions de 50 a 60 minuts, segons l'edat
Lloc: Aula o espai ampli
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P-2
P-3
Aula UEECO de primària
Aula UEECO de secundària

Responsable/s

Maria Torres Faner  

 

Descripció
Es tracta de un taller que vol utilitzar la MÚSICA CLÀSSICA com a estimulació per VIVENCIAR i EXTERIORITZAR les emocions i CANALITZAR les energies.

Ho farem a través de:

. ESCOLTA D'AUDICIONS (coneixent petits trets de l'autor/a i l'obra), per induir expressions emocionals
. Utilització d'IMATGES per reforçar les sensacions
. EXPERIMENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ de sensacions i emocions
. EXPRESSIÓ I REPRESENTACIÓ dels sentiments que hem sentit (oral, dansa, imitació)
. Treball de SINCRONIA entre el moviment i el ritme
. Activitats de RELAXACIÓ I INTERIORITAT, per distendre tensions o recollir-se en un/a mateix/a
. IDENTIFICACIÓ en determinades situacions, sentiments i conflictes que viu el personatge del conte, tant en l'àmbit personal, com posant-nos en el lloc de l'altre/a
. REFLEXIONAR sobre possibles solucions
. COMPARTIR el que sentim


Objectius
GENERALS:

· Percebre, sentir el que ens diu la música clàssica i conèixer alguns autors
· Identificar i alliberar les pròpies emocions
· Comprendre els trets fonamentals de les emocions bàsiques
· Millorar en l'autoregulació de la conducta emocional

ESPECÍFICS:

· Trobar eines per utilitzar en moments d'angoixa, por, inseguretat
· Augmentar la confiança en un/a mateix/a. Sentir-se bé amb un/a mateix/a i amb l'altre/a
· Compartir el que sentim per crear vincles
· Començar a descobrir a l'altre, (diferent i a l'hora proper). Sentir pertinença de grup
· Treballar l'empatia

INICIAR-SE EN:

- L'AUTOCONTROL (relaxació, solució de conflictes, resiliència)
- Autoconeixement. L'ALTRE/A, PERTINENÇA DE GRUP. Respecte
- L'EMPATIA (consol, ajuda, acompanyament, vincles, compartir, escolta)
- L'AUTOESTIMA (sentir-se bé, seguretat, confiança en un/a mateix/a i en l'altre/a)


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector 
Pantalla 
Ordinador  
Altaveus 
Làmines autors 
Contes 
Os de peluix 


Observacions

El taller s'adaptarà al nivell i edat del grup.

Es recomana, per als més petits, esperar al tercer trimestre.

El taller es por realitzar de forma PRESENCIAL o EN LÍNIA, en cas necessari.

Opció EN LÍNIA:

- Rebreu una invitació per entrar dins una pagina web. Allà trobareu totes les indicacions, vídeos de la tallerista, presentacions (pawers), audicions, balls, cançons, reflexions..., per poder seguir el taller perfectament des de l’aula o des de casa. Per descomptat, amb la col·laboració de la tutora, com a pont.
- L’activitat es pot fer en un únic dia o fer-ne un poc cada dia, ja que la invitació durarà un temps.
- Al final del taller (dia per concretar), podríem fer una petita connexió, via Meet, per comentar com ha anat tot i què els ha agradat més.

 
 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments