Informació del taller


35 . VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS "LA POR I L'AMOR" 

 

Sessions: Sessions de 30 a 60 minuts, segons l'edat
Lloc: Aula o espai ampli
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P-2
P-3
Aula UEECO de primària
Aula UEECO de secundària

Responsable/s

Maria Torres Faner  

 

Descripció
Utilitzar la MÚSICA CLÀSSICA com a estimulació per VIVENCIAR i EXTERIORITZAR les emocions i CANALITZAR les energies.

A través de:

. ESCOLTA D'AUDICIONS (coneixent petits trets de l'autor/a i l'obra), per induir expressions emocionals
. Utilització d'IMATGES per reforçar les sensacions
. EXPERIMENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ de sensacions i emocions
. EXPRESSIÓ I REPRESENTACIÓ dels sentiments que hem sentit (oral, dansa, imitació)
. Treball de SINCRONIA entre el moviment i el ritme
. Activitats de RELAXACIÓ I INTERIORITAT, per distendre tensions o recollir-se en un mateix
. IDENTIFICACIÓ en determinades situacions, sentiments i conflictes que viu el personatge del conte, tant en l'àmbit personal, com posant-nos en el lloc de l'altre/a
. REFLEXIONAR sobre possibles solucions
. COMPARTIR el que sentim


Objectius
GENERALS:

· Percebre, sentir el que ens diu la música clàssica i conèixer alguns autors.
· Identificar i alliberar les pròpies emocions.
· Comprendre els trets fonamentals de les emocions bàsiques
· Millorar en l'autoregulació de la conducta emocional

ESPECÍFICS:

· Trobar eines per utilitzar en moments d'angoixa, por, inseguretat.
· Augmentar la confiança amb un mateix. Sentir-se bé amb un mateix i amb l'altre.
· Compartir el que sentim per crear vincles.
· Començar a descobrir a l'altre, (diferent i a l'hora proper). Sentir pertinença de grup.
· Treballar l'empatia.

· INICIAR-SE EN:

- L'AUTOCONTROL (relaxació, solució de conflictes, resiliència)
- Autoconeixement. L'ALTRE, PERTINENÇA DE GRUP. Respete.
- L'EMPATIA (consol, ajuda, acompanyament, vincles, compartir, escolta)
- L'AUTOESTIMA (sentir-se bé, seguretat, confiança en un mateix i amb l'altre)


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector 
Pantalla 
Ordinador  
Altaveus 
Làmines autors 
Contes 
Màscara llop 
Os de peluix 


Observacions

Aquest taller també s'ofereix a les Aules UEECO, tant de primària com de secundària.

El taller s'adaptarà al nivell i edat del grup.
Es recomana als més petits, esperar al tercer trimestre.

 
 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments