Informació del taller


33 . VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS: "LA TRISTESA I L'ALEGRIA" 

 

Sessions: sessions de 30 a 60 minuts segons l'edat
Lloc: Aula o espai ampli
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P-1
P-2
P-3
Aula UEECO de primària
Aula UEECO de secundària

Responsable/s

Maria Torres Faner  

 

Descripció
Utilitzar la MÚSICA CLÀSSICA com a estimulació per VIVENCIAR i EXTERIORITZAR les emocions i CANALITZAR les energies.

A través de:

. ESCOLTA D'AUDICIONS (coneixent petits trets de l'autor/a i l'obra), per induir expressions emocionals
. Utilització d'IMATGES per reforçar les sensacions
. EXPERIMENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ de sensacions i emocions
. EXPRESSIÓ I REPRESENTACIÓ dels sentiments que hem sentit (oral, dansa, imitació)
. Treball de SINCRONIA entre el moviment i el ritme
. Activitats de INTERIORITAT, per recollir-se en un mateix
. IDENTIFICACIÓ en determinades situacions, sentiments i conflictes que viu el personatge del conte, tant en l'àmbit personal, com posant-nos en el lloc de l'altre/a
. REFLEXIONAR sobre possibles solucions
. COMPARTIR el que sentim


Objectius
GENERALS:

· Percebre, sentir, el que ens diu la música clàssica i conèixer alguns autors.
· Identificar i alliberar les pròpies emocions
· Comprendre els trets fonamentals de les emocions bàsiques
· Millorar en l’autoregulació de la conducta emocional

ESPECÍFICS:

· SENTIR i COMPARTIR penes i alegries per sentir-nos més units.
· Afavorir una actitude de COMPRENSIÓ i AJUDA per crear VINCLES i EMPATITZAR
· Reforçar L'AUTOESTIMA, sentir-se bé amb un mateix i amb l'altre. Aprendre a ser feliç
· Utilitzar la música i altres recursos com a RESILIÈNCIA.

INICIAR-SE EN:

· L'EMPATÍA (consol, comprensió, ajuda, acompanyament, vincles, compartir, escolta)
· L'AUTOESTIMA (sentir-se be, seguretat, confiança)
· L'AUTOCONEIXEMENT (consciència del cos, concentració)
· RESILIÈNCIA (encarar els problemes, seguir endavant)


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
PROJECTOR 
ORDINADOR I ALTAVEUS 


Observacions

El taller s'adapta segons el nivell i edat del grup.

Aquest taller també s'ofereix a les Aules UEECO, tant de primària com de secundària.

 
 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments