Informació del taller


33 . VIU LA MÚSICA, VIU LES EMOCIONS: "LA TRISTESA I L'ALEGRIA" 

 

Sessions: sessions de 30 a 60 minuts, segons l'edat
Lloc: Aula o espai ampli
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P-1
P-2
P-3
Aula UEECO de primària
Aula UEECO de secundària

Responsable/s

Maria Torres Faner  

 

Descripció
Es tracta d'un taller que vol utilitzar la MÚSICA CLÀSSICA com a estimulació per VIVENCIAR i EXTERIORITZAR les emocions i CANALITZAR les energies.

Ho farem a través de:

. ESCOLTA D'AUDICIONS (coneixent petits trets de l'autor/a i l'obra), per induir expressions emocionals
. Utilització d'IMATGES per reforçar les sensacions
. EXPERIMENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ de sensacions i emocions
. EXPRESSIÓ I REPRESENTACIÓ dels sentiments que hem sentit (oral, dansa, imitació)
. Treball de SINCRONIA entre el moviment i el ritme
. Activitats d'INTERIORITAT, per recollir-se en un/a mateix/a
. IDENTIFICACIÓ en determinades situacions, sentiments i conflictes que viu el personatge del conte, tant en l'àmbit personal, com posant-nos en el lloc de l'altre/a
. REFLEXIONAR sobre possibles solucions
. COMPARTIR el que sentim


Objectius
GENERALS:

· Percebre i sentir el que ens diu la música clàssica; i conèixer alguns autors
· Identificar i alliberar les pròpies emocions
· Comprendre els trets fonamentals de les emocions bàsiques
· Millorar en l’autoregulació de la conducta emocional

ESPECÍFICS:

· SENTIR i COMPARTIR penes i alegries per sentir-nos més units
· Afavorir una actitud de COMPRENSIÓ i AJUDA, per crear VINCLES i EMPATITZAR
· Reforçar l'AUTOESTIMA, sentir-se bé amb un/a mateix/a i amb l'altre/a. Aprendre a ser feliç
· Utilitzar la música i altres recursos com a RESILIÈNCIA

INICIAR-SE EN:

· L'EMPATIA (consol, comprensió, ajuda, acompanyament, vincles, compartir, escolta)
· L'AUTOESTIMA (sentir-se bé, seguretat, confiança)
· L'AUTOCONEIXEMENT (consciència del cos, concentració)
· LA RESILIÈNCIA (encarar els problemes, seguir endavant)


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
PROJECTOR 
ORDINADOR I ALTAVEUS 


Observacions

El taller s'adapta segons el nivell i edat del grup.


El taller es por realitzar de forma PRESENCIAL o EN LÍNIA, en cas necessari.

Opció EN LÍNIA:

- Rebreu una invitació per entrar dins una pagina web. Allà trobareu totes les indicacions, vídeos de la tallerista, presentacions (pawers), audicions, balls, cançons, reflexions..., per poder seguir el taller perfectament des de l’aula o des de casa. Per descomptat, amb la col·laboració de la tutora, com a pont.
- L’activitat es pot fer en un únic dia o fer-ne un poc cada dia, ja que la invitació durarà un temps.
- Al final del taller (dia per concretar), podríem fer una petita connexió, via Meet, per comentar com ha anat tot i què els ha agradat més.

 
 
 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 36 98 00 (ext. 342) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments