Informació del taller


127 . DOS TOMÀTICS, DOS DESTINS. COM ENS ALIMENTAM 

 

Sessions: Sessió d'1 hora
Lloc: A l'aula del centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2

Responsable/s

VSF. JUSTÍCIA ALIMENTÀRIA GLOBAL , Antoni Camps Garmón 

 

Descripció
Es tracta d'una activitat que pretén donar a conèixer i crear una consciència crítica en vers al nostre model agroalimentari actual, comparant una gestió agrària intensiva i industrial amb una gestió en extensiu i ecològica.

Es descobriran els impactes, tant positius com negatius dels dos models, sobre la nostra salut, i sobre el medi ambient, la societat i l'economia dels països del sud i del nord.

Es visualitzarà el curtmetratge “Dos tomates, dos destinos” a través del qual es pretén facilitar un procés d'aprenentatge participatiu.

Els alumnes reflexionaran sobre les conseqüències que consideren més rellevants co-creant un mapa d'impactes i extraient les seves pròpies conclusions.


Objectius
• Promoure la capacitat d'anàlisis respecte al nostre sistema alimentari i les seves implicacions en la salut del planeta. Identificant els diferents models de producció i el seu impacte en diferents àrees, adquirint consciència de la realitat sistèmica que existeix entorno a l'alimentació.
• Adquirir noves variables, com la procedència i les tècniques de producció, a l'hora de triar un producte alimentari, dotant-se de capacitats que permetin realitzar comparacions entre la varietat oferta d'un mateix producte, com són verdures i fruites.
• Conscienciar l’alumnat de les conseqüències negatives del model agroalimentari actual, tant al nord com al sud, el qual provoca desigualtats socials, impactes ambientals, desigualtats econòmiques i greus problemes de salut.
• Establir vincles entre la bona agricultura i l'alimentació saludable per a nosaltres i per al planeta, a través d'un procés d'aprenentatge participatiu.
• Promoure, per tal de trencar la dinàmica negativa lligada al nostre model de consum, un canvi d’hàbits alimentaris en l’alumnat i capacitar-lo per a difondre aquest canvi d’actitud al seu entorn més proper.Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions


 
 
Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments