Informació del taller


107 . LES AUS 

 

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Lloc: Aula del grup
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5è de primària
6è de primària

Responsable/s

Javier Méndez Chavero  

 

Descripció
Aquest taller es desenvolupa integrament a l’aula.
Compta amb el suport d’un PowerPoint i material específic que els alumnes podran manipular, i a traves del qual l’ornitòleg anirà descobrint als alumnes aspectes tan diversos de les aus com la seva morfologia (parts del cos i les plomes), la cria (època, tipus de niu, els ous...), com ho fan per volar, els seus hàbitats, la seva alimentació, el fenomen de la migració i les diferents espècies que es poden veure a Menorca al llarg de l’any.
El material específic estarà format per plomes de diferent ocells, nius, ous, esquelets..., i farà que els alumnes puguin interactuar i els hi ajudarà a entendre els conceptes treballats. El taller serà participatiu i els alumnes podran expressar els seus coneixements i resoldre els seus dubtes.
El professorat disposarà d’una fitxa del taller per conèixer els conceptes que es tractaran on també figuren feines que es poden fer abans i desprès del taller.
Quan el professorat ho demani, el taller es podrà adaptar en la mesura del possible al currículum o projectes propis de l’aula.
Objectius
Objectius:

- Conèixer les principals característiques del grup de les aus.
- Conèixer les adaptacions de les aus als seus hàbitats i la seva alimentació.
- Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap les aus en particular i la natura en general.
- Conèixer i manipular diferents tipus de nius, tipus de plomes, mida i coloració dels ous....
- Conèixer el paper de Menorca i la seva importància dins l'avifauna euro-africana.
- Conèixer e identificar algunes de les aus que es poden veure a Menorca al llarg de l’any.

Conceptes a treballar (segons edats):
Les aus, espècie, parts i característiques de les aus, les plomes, l’ou, el niu, tipus de bec, les potes, la migració, ocells sedentari, ocells hivernant, ocells estival, la nidificació, els hàbitats, el vol, els ocells de Menorca.

Actituds a potenciar:
Respecte, interès i sensibilització per la natura en general i per les aus en particular.


Continguts
Conceptes:
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 1 projector


Observacions

PERÍODE EN QUÈ S’OFEREIX: De novembre al 31 de maig

DURADA: 2 hores, tot i que es podrà adaptar a les possibilitats del professorat.

LLOC: Aula del grup

Duració del taller: el taller té una durada aproximada de 2 hores tot i que es podrà adaptar a les possibilitats del professorat.Maó Ciutat Educadora    Ciutats Amigues de la Infància
Contactau amb nosaltres

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer al Servei d'Educació de l’Ajuntament de Maó trucant al tf. 971 35 67 00 (ext. 586 o 573) o bé en el següent enllaç

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.

Consultes i suggeriments